Inrichten van centraal toezicht

Main content

Het team Monitoring en Toezicht van DigiToegankelijk heeft de opdracht gekregen om centraal toezicht in te richten, en de huidige controle op de naleving van de wet voor digitale toegankelijkheid te versterken.

Wat doen wij?

Voor de inrichting van het toezicht werken wij op dit moment aan:

  • het aanwijzen van een beleidsambtenaar met mandaat binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die namens de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de uitvoering van het toezicht;
  • het transparant tonen van de status en voortgang van alle websites en apps van overheidsorganisaties in een dashboard;
  • het daadwerkelijk aanspreken van overheidsorganisaties en uiteindelijk handhavend optreden.

Eind 2022 leveren wij hierover een adviesrapport op aan het ministerie van BZK.

Onafhankelijke positie

Het centrale toezicht moet een onafhankelijke positie in gaan nemen. Dat is een belangrijk principe bij de inrichting ervan. Het betekent dat de toezichthouder, binnen zijn wettelijke mandaat, zelfstandig prioriteiten stelt en zelfstandig afwegingen maakt (in afstemming met BZK). En dat de toezichthouder zijn afwegingen, beslissingen en interventies ongekleurd en feitelijk communiceert en er verantwoording over aflegt.