Huidig beleid: Wet gelijke behandeling

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in werking. Om aan de eisen in dit verdrag te voldoen is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte aangepast. De wet is nu ook van toepassing op digitaal aangeboden goederen en diensten van bedrijven en overheden.

Aanpassing van de wet

De bestaande Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte is aangepast om aan het VN-verdrag te voldoen. De terreinen goederen en diensten zijn toegevoegd. Ook digitaal aangeboden goederen en diensten vallen vanaf 1 januari 2017 onder de verplichting. Dit houdt in dat bedrijven en overheden hun (digitale) aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken.

Discriminatie voorkomen

De wet is bedoeld om discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte te voorkomen. De opzet is dus heel breed. Daarom worden geen specifieke standaarden voor digitale toegankelijkheid genoemd. De wet verplicht organisaties (overheid en bedrijfsleven) om zorg te dragen voor toegankelijkheid. Het gaat om eenvoudige aanpassingen, die geen onevenredige belasting vormen voor de organisatie.

Mensen die tegen een probleem met toegankelijkheid aanlopen kunnen een beroep doen op deze wet om een aanpassing te eisen. Lees meer over wat je kunt doen in het kader van de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte op de website van Rijksoverheid.

Ook voor bedrijfsleven

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte geldt niet alleen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven. Lees meer over digitale toegankelijkheid in het bedrijfsleven.