Wet- en regelgeving

Het is voor de (semi-)overheid al jarenlang verplicht om websites toegankelijk te maken. Dit is vastgelegd in het 'pas toe of leg uit'-beleid. Per 1 juli 2018 zal deze verplichting over in een wettelijke verplichting. Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden. 

Lees meer over de huidige en aankomende wetgeving op de volgende pagina's:

Hoort bij