Van derden afkomstige inhoud

Sommige overheidsorganisaties publiceren inhoud die door een derde partij of door bezoekers wordt aangeleverd. Zij zijn niet altijd gemachtigd of in staat om deze inhoud toegankelijk te maken. Op deze pagina vind je tips om met inhoud van derden om te gaan. Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Om welke inhoud gaat het?

Onder van derden afkomstige inhoud wordt alle inhoud verstaan die niet door de publicerende partij zelf is gecreëerd. Om dit concreet te maken hebben we een infographic over Content van Derden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld om aangeleverde PDF-bestanden gaan, maar ook om complete applicaties die worden ingesloten op het digitale kanaal en die inhoud van een derde partij tonen. Ook inhoud die door bezoekers van de site wordt geplaatst (user generated content) valt eronder.

Verplichting voor overheidsorganisaties

Per 1 juli 2018 is in Nederland de nieuwe wetgeving in werking getreden; het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op grond hiervan geldt de volgende regel:

  • Inhoud van derde partijen op websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties hoeft niet toegankelijk te zijn als deze inhoud niet onder het gezag van de overheidsorganisatie staat en ook niet door deze organisatie wordt ontwikkeld of gefinancierd.

Omgaan met uitdagingen

Natuurlijk wil je als overheidsorganisatie dat de inhoud op jouw digitale kanalen zo toegankelijk mogelijk is. Ook als die van andere partijen komt. Als je invloed hebt op de wijze waarop leveranciers inhoud aanleveren, dan ben je zelfs verplicht om hiervoor te zorgen, door bijvoorbeeld nieuwe afspraken te maken.

Met de volgende tips zorg je dat inhoud van derden zo toegankelijk mogelijk wordt aangeboden:

  • Zorg dat leveranciers van inhoud weten wat van hen wordt verwacht. Wijzig zodra dit mogelijk is contracten en afspraken, zodat inhoud toegankelijk moet worden aangeleverd.

  • Je bent niet verantwoordelijk voor user generated content. Wel is het goed deze content te monitoren en waar mogelijk aan te passen tot een toegankelijke vorm.

  • De overheidsorganisatie is als eigenaar van de website wél verantwoordelijk voor de wijze waarop de user generated content op de website verschijnt. Met andere woorden: je moet ervoor zorgen dat de inhoud wel voldoet aan de toegankelijkheidseisen die aan de kant van de website te regelen zijn, bijvoorbeeld door een toegankelijke videospeler te gebruiken en door te zorgen dat er geen ontoegankelijke html-code geplaatst kan worden.
  • User generated content zou de toegankelijkheid en functionaliteit van de website als geheel niet moeten hinderen. Zo zou een video niet automatisch moeten beginnen met spelen, omdat het geluid hiervan bezoekers met voorleessoftware ernstig kan hinderen bij het gebruik van de site doordat het door de stem van de voorleessoftware heen speelt.