Socialmedia-kanalen

Veel overheidsorganisaties communiceren (ook) via socialmedia-kanalen met hun doelgroepen. Door bijvoorbeeld Twitter of Facebook in te zetten bereik je mensen die je anders misschien niet zou bereiken. Bedenk wel dat dit soort platformen niet altijd toegankelijk zijn. Een alternatief voor bezoekers met een beperking is in dergelijke gevallen noodzakelijk.

Om welke kanalen gaat het?

Op websites als Twitter.com, YouTube.com en Facebook.com kun je als organisatie een eigen kanaal of account aanmaken. Bezoekers kunnen jouw organisatie op zo'n platform volgen. Ze krijgen dan de berichten die je als organisatie stuurt binnen via hun computer of mobiele telefoon. Ook kunnen ze via het platform een bericht naar jouw organisatie sturen of een opmerking plaatsen bij een tekst, foto of video.

Beleid tot 1 juli  2018

Op 1 juli 2018 treedt nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking. Je leest er meer over onder aan deze pagina. Tot die datum is het verplicht om de standaard voor toegankelijkheid toe te passen op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime. Binnen dit regime is het verplicht om alternatieven te bieden voor de informatie die je via externe socialmedia-platformen deelt. Ook moet je ervoor zorgen dat de inhoud van de berichten die je plaatst in ieder geval zo toegankelijk mogelijk is. Toon je de inhoud van je socialmedia-kanaal op je eigen website (embedded)? Dan moet dat op een toegankelijke manier worden geprogrammeerd.

Gebruikmaken van een 'leg uit'

Het 'pas toe of leg uit'-regime schrijft voor dat overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen in principe moeten toepassen, maar in bepaalde situaties mogen uitleggen waarom dit (nog) niet (volledig) lukt. Die uitleg moet opgenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Organisaties die gebruikmaken van externe socialmedia-kanalen moeten in hun toegankelijkheidsverklaring uitleggen welke alternatieven zij bieden voor bezoekers die deze kanalen niet kunnen gebruiken.

Omgaan met uitdagingen

Met de volgende tips kun je gebruikmaken van socialmedia-kanalen én zorg je dat alle informatie voor al je bezoekers beschikbaar is:

  • Geef in de toegankelijkheidsverklaring duidelijk aan welke socialmedia-kanalen je organisatie gebruikt voor welk soort informatie, en welke alternatieven hiervoor geboden worden. Als bezoekers bijvoorbeeld via Twitter of Facebook vragen kunnen stellen, bied dan ook de mogelijkheid om dit via een formulier op de website, e-mail of telefoon te doen.

  • Je kunt de informatie die je deelt via een socialmedia-kanaal ook toegankelijk weergeven (embedden) op je website. Als je een link toevoegt naar het externe socialmedia-kanaal, bied je twee mogelijkheden om de informatie te raadplegen.

  • Zorg dat de inhoud van je socialmedia-uitingen altijd zo toegankelijk mogelijk is. Voor de inhoud ben je namelijk wel verantwoordelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat je filmpjes op YouTube ook van ondertiteling moeten zijn voorzien.

Beleid vanaf 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 treedt in Nederland nieuwe wetgeving in werking die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt. Het advies voor socialmedia-kanalen blijft onder deze wetgeving hetzelfde.