Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties

Digitale reproducties van stukken uit erfgoedcollecties kunnen niet altijd goed toegankelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat dit de authenticiteit van de reproductie zou beïnvloeden. Op deze pagina vind je tips om met deze situaties om te gaan. Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Om welke situaties gaat het?

Bij reproducties van stukken uit erfgoedcollecties kun je denken aan gescande manuscripten, gefotografeerde of gescande schilderijen, enzovoorts. Het is in de volgende situaties niet mogelijk om zo'n reproductie volledig toegankelijk te maken:

  1. Als de toegankelijkheidseisen onverenigbaar zijn met de bewaring van het stuk of de authenticiteit van de reproductie. Bijvoorbeeld als het originele stuk een laag kleurcontrast heeft. Dit is niet toegankelijk, maar door het contrast te verhogen tast je de authenticiteit van het origineel aan.

  2. Als geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen ontbreken om de tekst van manuscripten en andere stukken te extraheren en om te zetten naar toegankelijke content. In dit geval zou het onevenredig veel tijd en geld kosten om deze stukken handmatig toegankelijk te maken.

Beleid sinds 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 trad in Nederland nieuwe wetgeving in werking die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt. Vanaf dat moment geldt de volgende regel:

  • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties hoeven niet (volledig) toegankelijk te zijn, als sprake is van één van de volgende situaties:

    1. De stukken kunnen niet toegankelijk gemaakt worden omdat dit onverenigbaar is met de bewaring van het betrokken stuk of met de authenticiteit van de reproductie (bijvoorbeeld het contrast).

    2. Er zijn geen geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om de tekst van de stukken gemakkelijk te extraheren en om te zetten naar toegankelijke inhoud.

Omgaan met uitdagingen

Organisaties die al hun bezoekers toegang willen geven tot erfgoedcollecties kunnen nadenken hoe zij specifieke stukken toegankelijk maken voor bezoekers met een beperking. Wellicht kunnen stukken op aanvraag met een medewerker besproken worden, of kan er een samenvatting worden gemaakt van een ontoegankelijk manuscript.