05 aug

Digitaal toegankelijke content plaatsen

Kennissessie
  • maandag 5 augustus 2024
  • 12:00  - 13:00
  • Teams (aanmelden verplicht)

  • Team DigiToegankelijk
  • €  0,00

Hoe plaats ik digitaal toegankelijke content? Dat is de centrale vraag in deze kennissessie.

Maak jij de content van websites of apps? Of adviseer jij hierover? Met content bedoelen we tekst, filmpjes, afbeeldingen, tabellen. Houd je rekening met de digitale toegankelijkheid? Of is dit nog een onderbelicht thema in je werkzaamheden?

In een korte, overzichtelijke kennissessie vertelt een adviseur van het team DigiToegankelijk wat belangrijk is. Het gaat dan onder andere over de structuur, kopstijlen, alt-teksten en het kleurcontrast. Ook afbeeldingen en video komen aan bod. Na deze sessie weet je wat je in elk geval zelf kan doen en hoe je kan nagaan of je het goed doet.

Aanmelden

Wij vragen deelnemers om zich vooraf even aan te melden voor de sessie. Zo weten wij hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

Aanmelden voor deze sessie