01 jul

Een organisatieaanpak voor PDF

Kennissessie
  • maandag 1 juli 2024
  • 13:00  - 14:00
  • Teams (aanmelden verplicht)

  • Team DigiToegankelijk
  • €  0,00

In deze sessie leer je hoe je als organisatie grip krijgt op de toegankelijkheid en kosten van pdf's.

Overheidsorganisaties hebben vaak veel pdf's online en die pdf's zijn doorgaans niet goed toegankelijk. In deze sessie kijken we naar de toegankelijkheid van informatie en functionaliteit die je nu in pdf aanbiedt. We bespreken maatregelen waarmee je als overheidsorganisatie grip krijgt op de toegankelijkheid en kosten hiervan. Dat betekent dat je keuzes moet maken over wat je publiceert en in welke vorm. Ook moet je aan de slag met bestaande pdf's. Zo kan je als organisatie buitensluiting voorkomen en zorgen voor het voldoen aan wetgeving.

Aanmelden

Wij vragen deelnemers om zich vooraf even aan te melden voor de sessie. Zo weten wij hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

Aanmelden voor deze sessie