Tekst

Op zichzelf is tekst al heel toegankelijk. Hulptechnologie kan tekst omzetten in spraak of braille. Ook zoekmachines begrijpen tekst zonder problemen. Wil je tekst nog toegankelijker maken? Geef dan de structuur van de tekst in code aan. Zorg ook voor duidelijke paginatitels en tussenkoppen.

De structuur van een tekst aangeven

De meeste teksten zijn niet ‘plat’: ze hebben een structuur. Ze bestaan uit koppen en paragrafen, opsommingen of citaten.

Vaak is de structuur van een tekst te zien aan de vormgeving. Kopjes zijn vetgedrukt, net als belangrijke woorden. Paragrafen zijn gescheiden door witregels. Opsommingen en genummerde lijsten herken je ook direct: elk item staat op een nieuwe regel, en ervoor staat een opsommingsteken of cijfer.

Al deze informatie over de structuur van een tekst kun je vastleggen in code. Dat gaat automatisch als je de juiste knoppen van de editor in het CMS gebruikt. Door de code kan hulptechnologie de tekst op de juiste manier presenteren.

Vaak is de structuur van een tekst te zien aan de vormgeving.

Andere taal of tekstrichting

Gebruik je een woord of een zin in een andere taal? Ook dit moet je aangeven met de knoppen van de editor in het CMS. Dat geldt ook voor de tekstrichting, als die voor een deel van de tekst anders is. Alleen dán leest voorleessoftware de tekst in de juiste taal en volgorde voor.

Duidelijke koppen en titels

De toegankelijkheid van teksten zit hem niet alleen in de structuur. Een toegankelijke tekst is ook begrijpelijk. Gebruik daarom informatieve titels en koppen. De titel van een pagina moet duidelijk beschrijven waar de pagina over gaat. En (tussen-)koppen moeten het onderwerp of het doel van de paragrafen eronder beschrijven.