Techniek en code

Veel van de toegankelijkheidseisen hebben te maken met techniek en code. Zit een website ‘onder water’ goed in elkaar? Dan is de basis voor toegankelijkheid gelegd.

Informatie, structuur en presentatie

Informatie, structuur en presentatie zijn belangrijke begrippen voor wie toegankelijk wil bouwen.

Door de structuur van een pagina met de juiste code op te bouwen, zorg je dat de betekenis van pagina-onderdelen bewaard blijft, hoe ze ook worden weergegeven (presentatie). Je geeft bijvoorbeeld aan welke tekst een kop is, en welke tekst een paragraaf. Dat is dan vastgelegd in de code. Normaal gesproken zal een kop groter en vetter zijn dan een paragraaf. Maar ook als deze vormgeving wegvalt staat de betekenis van de tekstdelen nog steeds in de code.

Door die gestructureerde informatie te scheiden van de presentatie (vormgeving) maak je het voor bezoekers mogelijk om de informatie op verschillende manieren tot zich te nemen. De standaard vormgeving van de website is er maar één van. Hulptechnologie kan de informatie ook omzetten naar spraak of braille, de tekst vergroten of de achtergrondkleur aanpassen.

Informatie, structuur en presentatie zijn belangrijke begrippen voor wie toegankelijk wil bouwen.

Juiste technieken

Websites en apps kunnen op verschillende manieren worden gebouwd. Op het eerste gezicht zie je geen verschil. Toch kan de ene website of app toegankelijk zijn en de andere helemaal niet. Verkeerde technieken kunnen ervoor zorgen dat informatie ontoegankelijk is voor grote groepen bezoekers. Door met de juiste technieken te werken zorg je voor een toegankelijke basis.

Volg de regels

Voor het bouwen van websites zijn internationale standaarden ontwikkeld. Standaarden zijn documenten met afspraken en eisen voor een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld voor de taal waarin de meeste websites zijn geschreven: HTML. Door de regels te volgen, gebruik je de code op de manier waarop deze bedoeld is. Hulptechnologieën sluiten aan bij deze standaarden. Websites die volgens de webstandaarden zijn gebouwd, zijn daarom goed te gebruiken met hulptechnologie.

Meer weten?

Officiële documentatie

Veel van de toegankelijkheidseisen hebben zowel een redactionele als een technische kant. De redacteur moet bijvoorbeeld een beschrijvende paginatitel invoeren, maar de bouwer moet zorgen dat die titel op de juiste manier in de code komt te staan. Ontwikkelaars kunnen in de technische norm (WCAG 2.1) meer lezen over technieken die gebruikt kunnen worden om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Kennisbank DigiToegankelijk

In onze kennisbank vind je praktische uitleg over specifieke onderwerpen: