Tabellen

Met een tabel laat je zien wat verschillende gegevens met elkaar te maken hebben. Voor bezoekers die de tabel kunnen zien is dat vaak snel duidelijk. Bezoekers die hulptechnologie gebruiken zien de relaties alleen als de juiste HTML-code voor de tabel is gebruikt.

Juiste code

Tabellen bestaan uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Gegevens in een tabel hebben zowel horizontaal als verticaal een relatie met elkaar. Met de juiste HTML-code kun je die relaties beschrijven. Je geeft dan aan welke cellen koppen zijn en welke cellen gegevens bevatten. Bij complexe tabellen geef je ook nog eens aan welke kop precies bij welke cellen hoort.

Dit helpt bezoekers die hulptechnologie gebruiken. Doordat de relaties in de code staan kan de hulptechnologie de informatie uit de tabel op een overzichtelijke en logische manier presenteren.

Gegevens in een tabel hebben zowel horizontaal als verticaal een relatie met elkaar.

Bijschriften en samenvattingen

Tabellen kun je een bijschrift en een samenvatting geven. Dat is nuttig voor bezoekers die de tabel niet in één keer kunnen overzien, maar cel voor cel moeten lezen of laten voorlezen. Zij weten dan al vooraf of de informatie in de tabel de moeite waard is om door te nemen. Om het bijschrift of de samenvatting te verbinden aan de tabel moet je de juiste HTML-code gebruiken.

Complexe tabellen

Sommige tabellen zitten heel ingewikkeld in elkaar, met meerdere niveaus en koppen. Het kan dan nodig zijn om code toe te voegen aan de tabel om de verbanden duidelijk te maken. Je gebruikt daarvoor bijvoobeeld het scope-attribuut en id- en headers-attributen.

Het is vaak nog beter om de tabel simpeler te maken, of te splitsen in meerdere tabellen.

Meer weten?

Officiële documentatie

Ontwikkelaars kunnen in de technische norm meer lezen over tabellen bij de volgende toegankelijkheidseis:

Kennisbank DigiToegankelijk

In onze kennisbank vind je praktische uitleg over specifieke onderwerpen: