Animatie

Animaties zijn onderdelen van een site of app die bewegen, knipperen of veranderen. Je gebruikt ze bijvoorbeeld om te laten zien hoe iets werkt. Als een pagina of scherm automatisch verandert, bijvoorbeeld om informatie te verversen, noem je dat ook een animatie. Zorg bij alle vormen van beweging en verandering voor een toegankelijke aanpak.

Pauzeren of uitzetten

Niet alle bezoekers zijn blij met een bewegend onderdeel op een website of in een app. Sommige bezoekers worden er door afgeleid, raken in de war of kunnen niet meer goed met de website of app werken. Het moet daarom altijd mogelijk zijn om animaties en veranderingen te pauzeren of uit te zetten.

Tijdslimiet

Verandert tekst of beeld na een bepaalde tijd automatisch? Dan moeten bezoekers die tijdslimiet uit kunnen zetten. Want sommige mensen hebben meer tijd nodig om de informatie te lezen, bekijken of begrijpen. Een voorbeeld van zo'n situatie is een slideshow of carrousel waarbij verschillende beelden of teksten elkaar automatisch afwisselen. Bezoekers moeten zo’n slideshow kunnen pauzeren.

Flitsen

Sommige mensen met epilepsie kunnen een toeval krijgen als iets snel achter elkaar flitst. Daarom mag je onderdelen van een site of app niet meer dan 3 keer per seconde laten knipperen.

Deze toegankelijkheidseis heeft een speciale status: geen enkel onderdeel van de website of app mag ervan afwijken. Zelfs niet als je er een toegankelijk alternatief voor biedt. Want wijk je wel af, dan kunnen sommige bezoekers de hele website of app, ook de toegankelijke onderdelen, niet meer gebruiken.

Deze toegankelijkheidseis heeft een speciale status.

Meer weten?

Officiële documentatie

Ontwikkelaars kunnen in de technische norm meer lezen over animatie en verandering bij de volgende toegankelijkheidseisen:

Kennisbank DigiToegankelijk

In onze kennisbank vind je praktische uitleg over specifieke onderwerpen: