Afbeeldingen

Afbeeldingen hebben allerlei functies. Je kunt er de aandacht mee trekken of een tekst duidelijker maken. En ingewikkelde informatie kun je met een plaatje soms veel beter uitleggen. Met afbeeldingen draag je dus vaak informatie over. Daarom is het belangrijk om ze toegankelijk te maken.

De kern: een tekstueel alternatief

Je kunt plaatjes toegankelijk maken door ze een tekstueel alternatief te geven. Dat betekent dat je in tekst beschrijft wat op het plaatje te zien is, of wat de functie van het plaatje is. Je doet dit meestal in het CMS.

Waarom helpt dit? Digitale tekst is de meest toegankelijke vorm van informatie. Met hulptechnologie kan tekst omgezet worden in een andere vorm. Voorleessoftware kan tekst bijvoorbeeld omzetten in synthetische spraak. Tekst kan ook vergroot worden of omgezet worden in braille.

Door afbeeldingen een tekstalternatief te geven maak je ze dus toegankelijk voor bezoekers die de afbeeldingen niet kunnen zien. Ook zoekmachines zoals Google maken gebruik van tekstalternatieven bij het indexeren van websites.

Digitale tekst is de meest toegankelijke vorm van informatie.

De juiste techniek

De alternatieve tekst moet in de code op de juiste manier zijn verbonden met de afbeelding. Anders kan hulptechnologie er niet goed mee omgaan. Meestal is het toevoegen van een tekstuele beschrijving mogelijk in het CMS. Het CMS plaatst de tekst dan in het alt-attribuut van de afbeelding. Dat zorgt ervoor dat het plaatje en de alternatieve tekst in de code bij elkaar horen.

Sommige soorten afbeeldingen vragen om een andere aanpak, zoals diagrammen en CAPTCHA’s. De basis blijft: in tekst beschrijven wat je ziet.

De juiste beschrijving

Een tekstalternatief werkt alleen als de beschrijving klopt. In veel gevallen gaat het om ‘vertellen wat je ziet’. Soms gaat het juist om ‘vertellen wat dit doet’, bijvoorbeeld bij een knop in een formulier.

En als een afbeelding géén informatie toevoegt, is het beter ook geen tekstalternatief te geven. Denk dus goed na over de tekstuele beschrijving. Kan iemand die alleen de tekstalternatieven ziet de informatie nog steeds begrijpen? En kan hij of zij de site of app nog goed gebruiken?

Meer weten?

Officiële documentatie

Ontwikkelaars kunnen in de technische norm meer lezen over afbeeldingen bij de volgende toegankelijkheidseisen:

Kennisbank DigiToegankelijk

In onze kennisbank vind je praktische uitleg over specifieke onderwerpen: