Hoe ver zijn Nederlandse overheidsorganisaties met het toegankelijk maken van hun websites?

Toegankelijkheid gemeenten, waterschappen en provincies

Logius houdt een overzicht bij van de toegankelijkheidsverklaringen van gemeenten, waterschappen en provincies. In het overzicht staan links naar de verklaringen van de organisaties. In een toegankelijkheidsverklaring beschrijft een organisatie  welke onderdelen van de website toegankelijk zijn en welke nog niet. Ook worden de maatregelen genoemd die de organisatie heeft genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Op 18 maart 2016 hadden 178 van de 390 Nederlandse gemeenten een actuele verklaring op de website staan. Dit is 46 procent van alle gemeenten. Van de 12 provincies hadden 2 provincies een verklaring. Van de 22 waterschappen waren er 9 die een verklaring op de website hadden staan. Binnenkort zal een nieuwe meting worden uitgevoerd.

Toegankelijkheid Rijksoverheid

De Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken houdt de status van toegankelijkheid van Rijksoverheidswebsites bij. Het Websiteregister Rijksoverheid bevat een overzicht van de websites van de Rijksoverheid met daarin de vermelding of deze al dan niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Voor veel websites is daarnaast een link naar de toegankelijkheidsverklaring opgenomen.

Gewoon Toegankelijk: overheidsbrede automatische monitor

Gewoon Toegankelijk is een automatisch testinstrument dat alle overheidswebsites periodiek toetst op toegankelijkheid. Omdat alleen de eisen die automatisch getoetst kunnen worden in deze monitor zijn meegenomen, moet de score gezien worden als een indicatie van de toegankelijkheid van de websites. Voor een volledig beeld kunnen overheidsorganisaties het best een handmatige test laten uitvoeren. Gewoon Toegankelijk geeft op detailniveau inzicht in de aandachtspunten voor overheidswebsites, die geïmporteerd kunnen worden en gebruikt om de website te verbeteren. Ook kunnen pagina‚Äôs gericht getest worden.

Het ministerie van BZK heeft in april 2017 aangegeven dat Gewoon Toegankelijk zal worden uitgefaseerd.