Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties

Main content

Digitale reproducties van stukken uit erfgoedcollecties kunnen niet altijd goed toegankelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat dit de authenticiteit van de reproductie zou beïnvloeden. We beschrijven op deze pagina wat wettelijk verplicht is. Daarnaast vind je tips om hiermee om te gaan.

Verplichtingen vanuit het Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties hoeven niet (volledig) toegankelijk te zijn, als sprake is van één van de volgende situaties:

  • De stukken kunnen niet toegankelijk gemaakt worden omdat dit onverenigbaar is met de bewaring van het betrokken stuk of met de authenticiteit van de reproductie (bijvoorbeeld het contrast);
  • Er zijn geen geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om de tekst van de stukken gemakkelijk te extraheren en om te zetten naar toegankelijke inhoud.

Omgaan met uitdagingen

Organisaties die al hun bezoekers toegang willen geven tot erfgoedcollecties kunnen nadenken hoe zij specifieke stukken toegankelijk maken voor bezoekers met een beperking. Wellicht kunnen stukken op aanvraag met een medewerker besproken worden, of kan er een samenvatting worden gemaakt van een ontoegankelijk manuscript.