Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen. In de monitor zijn links naar alle verklaringen opgenomen.

Waarom een verklaring?

Het is heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom wil het ministerie van BZK dat overheidsorganisaties inzicht geven in hun inspanningen om dit doel te bereiken. Met de verklaring leggen organisaties verantwoording af voor hun toegankelijkheidsbeleid. Niet alleen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van hun website: de burgers.

Vorm van de verklaring

De toegankelijkheidsverklaring moet een vaste vorm hebben. Zo kunnen de verklaringen met elkaar vergeleken worden. Overheidsorganisaties moeten daarom de invulassistent gebruiken om de verklaring op te stellen. Op die manier voldoet de verklaring aan alle eisen op het gebied van vorm en inhoud.

Inhoud van de verklaring

In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie heeft genomen om toegankelijkheid te borgen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om training van medewerkers, maar ook om het periodiek laten testen van de website. Als voor de betreffende website of webapp zwaarwegende redenen om niet aan de eisen te voldoen van toepassing zijn, dan moet dit ook in de verklaring staan.

Hoort bij