Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen. In de monitor zijn links naar alle verklaringen opgenomen.

Waarom een verklaring?

Het is heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom wil het ministerie van BZK dat overheidsorganisaties inzicht geven in hun inspanningen om dit doel te bereiken. Met de verklaring leggen organisaties verantwoording af voor hun toegankelijkheidsbeleid. Niet alleen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van hun website: de burgers.

Vorm van de verklaring

De toegankelijkheidsverklaring moet een vaste vorm hebben. Zo kunnen de verklaringen met elkaar vergeleken worden. Overheidsorganisaties moeten daarom de invulassistent gebruiken om de verklaring op te stellen. Met de invulassistent voldoet de verklaring aan alle eisen op het gebied van vorm en inhoud. Deze invulassisent is sinds december 2018 echter niet langer beschikbaar, maar komt medio 2019 weer beschikbaar. Dit zou eerder al gebeuren, maar is uitgesteld omdat het model niet duidelijk genoeg was.

In de tussentijd is het niet mogelijk de oude invulassistent te gebruiken, omdat die verklaringen niet aansluiten bij het model.

Inhoud van de verklaring

In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie heeft genomen om toegankelijkheid te borgen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om training van medewerkers, maar ook om het periodiek laten testen van de website. Voor een aantal soorten mogelijk complexe inhoud of toepassing gelden uitzonderingen. Deze zijn te vinden bij specifieke situaties en uitzonderingen. Als een uitzondering van toepassing is, dan moet dit in de toegankelijkheidsverklaring worden vermeld.

Vernieuwing model verklaring

Logius en BZK werken aan een vernieuwd model voor de toegankelijkheidsverklaring. Aanleiding is de inwerkingtreding van een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid. Lees meer over de vernieuwing van het model van de verklaring.

Hoort bij