Plaats vaste pagina-onderdelen die op meerdere pagina’s voorkomen telkens in dezelfde volgorde

Zorg dat de relatieve volgorde van vaste pagina-onderdelen, zoals een zoekbalk en skip-links telkens hetzelfde is, zowel in de broncode als visueel.

Hoe pas ik dit toe?

Pagina-onderdelen die op meerdere pagina’s voorkomen moeten op elke pagina dezelfde volgorde behouden. Per pagina mogen er wel onderdelen weggelaten of toegevoegd worden, maar de relatieve volgorde van de onderdelen die op elke pagina voorkomen moet hetzelfde blijven. Als je gebruikmaakt van een CMS is dit vaak al automatisch goed geregeld. Het is belangrijk dat de volgorde niet alleen visueel hetzelfde blijft, maar ook in de broncode.

De volgorde zou alleen mogen veranderen als bezoekers dit zelf zo instellen in de hulptechnologie of de browser die ze gebruiken.

Voorbeelden

Een website heeft bovenaan elke pagina het logo, de paginatitel, een zoekveld en een navigatiemenu staan. Deze onderdelen komen op elke pagina in dezelfde relatieve volgorde voor. Op één pagina ontbreekt het zoekveld. De andere onderdelen staan nog steeds op dezelfde volgorde.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Als pagina-onderdelen op elke pagina op dezelfde volgorde staan is de website gebruiksvriendelijker voor mensen met en zonder beperking.

Bouwer of redacteur?

De ontwerper moet vaste pagina-onderdelen telkens op dezelfde locatie terug laten komen in het ontwerp. De bouwer moet zorgen dat vaste pagina-onderdelen telkens op dezelfde wijze in de broncode staan.

Technische details

  • Hoort bij toegankelijkheidseis 3.2.3
  • Niveau AA

Hoort bij