Gebruik niet alleen visuele aanwijzingen om fouten te markeren en knoppen aan te duiden in formulieren

Verplichte velden zijn meestal rood omrand en de verzendknop is soms groen. Ook in een uitleg bij een formulier wordt soms verwezen naar de kleur, vorm of locatie van bijvoorbeeld de verzendknop. Zorg dat deze zintuiglijke informatie ook op een andere manier beschikbaar is.

Hoe pas ik dit toe?

Wees je ervan bewust dat niet alle bezoekers een formulier op dezelfde wijze gebruiken. Bezoekers zonder visuele beperking zien de visuele lay-out van het formulier. Ze zien de locatie van de instructies en velden. Ze zien direct met welke knop ze het formulier kunnen verzenden, omdat die vaak groter of opvallend van kleur is. Maken ze een fout, dan zien ze in één oogopslag welke velden ze nog niet juist hebben ingevuld, omdat die in rood zijn gemarkeerd.

Bezoekers die kleurenblind, slechtziend of blind zijn hebben geen beschikking over (al) deze visuele aanwijzingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen het formulier kan gebruiken moet je dus niet alleen op visuele aanwijzingen vertrouwen. Natuurlijk kun je zintuiglijke informatie blijven gebruiken, zolang de betekenis ook op een andere wijze wordt overgedragen, én je bij een instructie niet alleen verwijst naar de zintuiglijke eigenschap.

Voorbeelden

Kleurgebruik

Als je kleur gebruikt om velden te markeren, vul dit dan aan met een andere aanwijzing. Bij een verplicht veld (rood gemarkeerd) kun je het woord ‘verplicht’ tussen haakjes toevoegen, of bijvoorbeeld een asterisk. Zorg in het laatste geval wel dat je boven het formulier aangeeft dat verplichte velden met een asterisk zijn gemarkeerd. Niet alle hulptechnologie leest de asterisk namelijk automatisch voor.

Een groene verzendknop moet altijd ook voorzien zijn van een tekst. Wordt een afbeelding gebruikt als knop? Geef die dan een alt-tekst. Zo weten ook bezoekers die kleurenblind zijn of de knop helemaal niet zien met welke knop ze het formulier kunnen inzenden.

Verwijzen naar een formulier-element

Als je in een uitleg verwijst naar een formulierveld of -knop, noem dan niet alleen de kleur, vorm of locatie. Zeg dus niet: ‘gebruik de groene knop om je gegevens te verzenden’ (kleur), ‘gebruik de ronde knop om je gegevens te verzenden’ (vorm), of, ‘gebruik de knop onderaan om je gegevens te verzenden’ (locatie), maar ‘gebruik de (groene, ronde) knop (onderaan) met tekst “klaar” om je gegevens te verzenden’. Door te verwijzen naar de tekst van de knop is het voor alle bezoekers helder welke knop je bedoelt. Om het eenvoudiger te maken de knop snel te vinden kun je nog steeds aanvullend ook de kleur, vorm of locatie noemen.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Een grote groep mensen kan niet (altijd) kleur, vorm of locatie van elementen op een website waarnemen. Blinden, slechtzienden en kleurenblinden vormen samen een groep van ruim 1 miljoen Nederlanders. Sommige oudere mensen kunnen kleuren ook niet goed meer zien. En iedereen die een scherm gebruikt dat een slecht contrast heeft, alleen in grijstinten kan printen of probeert in fel zonlicht op zijn scherm te kijken is ook gebaat bij informatie die niet afhankelijk is van kleur.

Bouwer of redacteur?

De ontwerper en de bouwer zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van formulieren en de wijze waarop fouten worden gemarkeerd. De redacteur moet erop letten dat hij in de uitleg bij een formulier niet alleen zintuiglijke eigenschappen gebruikt om te verwijzen naar onderdelen  van het formulier.

Technische details

  • Hoort bij toegankelijkheidseis 1.3.3 en 1.4.1
  • Niveau A

Hoort bij