Als je informatie overdraagt door de vormgeving van een tekst, gebruik dan ook nog tekst om deze informatie over te dragen

De vormgeving van tekst kan een speciale betekenis hebben. Zo zou je in een lijst met genodigden de namen van mensen die al bevestigd hebben vetgedrukt kunnen weergeven. Zet er in dat geval tussen haakjes ook nog de tekst ‘bevestigd’ achter, zodat alle bezoekers weten wat er met de variatie in vormgeving wordt bedoeld.

Hoe pas ik dit toe?

Wil je met een variatie in vormgeving van de tekst een betekenis overdragen? Zorg er dan voor dat die betekenis ook nog op een andere manier, met tekst, wordt overgedragen. Variaties in weergave zijn bijvoorbeeld: vetgedrukt, schuingedrukt, onderstreept, doorgehaald, een groter of ander lettertype.

Voorbeelden

Betekenis in tekst achter het onderdeel plaatsen

In veel gevallen kun je de betekenis van de andere presentatie in woorden tussen haakjes achter het betreffende onderdeel plaatsen. Je kunt bijvoorbeeld een andere presentatie gebruiken als iets nieuw is (vetgedrukt) of niet meer beschikbaar (doorgehaald).

Betekenis ook nog op een andere wijze en locatie herhalen

In documenten die meerdere wijzigingen hebben ondergaan worden toevoegingen soms onderstreept en delen die verwijderd zijn doorgehaald. Je kunt deze betekenis op een andere wijze inzichtelijk maken door ook nog onderaan het document een lijst te maken van alle wijzigingen.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door de betekenis van variaties in vormgeving van tekst ook op een andere manier over te brengen is deze informatie voor alle bezoekers beschikbaar. Dit maakt de website gebruiksvriendelijker en toegankelijker.

Bouwer of redacteur?

In de meeste gevallen zal de redacteur variaties in vormgeving van tekst toevoegen om een betekenis over te dragen, maar het zou ook de bouwer kunnen zijn. Beide moeten alert zijn op situaties waarbij een variatie in de vormgeving van de tekst betekenis heeft.

Technische details

  • Hoort bij toegankelijkheidseis 1.3.1
  • Niveau A

Hoort bij