Toegankelijke alternatieve versie

De inhoud van de digitale kanalen van overheidsorganisaties moet toegankelijk zijn. Maar soms is het voor een organisatie onmogelijk om een webpagina of document toegankelijk te maken. In dat geval kun je aan de verplichting voldoen door een toegankelijke alternatieve versie erbij te plaatsen. De manier waarop je die versie aanbiedt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inhoudelijke eisen aan de toegankelijke versie

Aan de toegankelijke alternatieve versie worden de volgende eisen gesteld:

 1. De toegankelijke versie moet aan hetzelfde toegankelijkheidsniveau voldoen als de rest van het digitale kanaal. Voor overheidsorganisaties is dat WCAG 2.1 niveau AA.

 2. De toegankelijke versie moet exact dezelfde informatie en functionaliteit bieden in dezelfde taal of talen als het ontoegankelijke origineel. Het is daarbij niet belangrijk of de toegankelijke versie hetzelfde aantal pagina's heeft als het origineel. De toegankelijke versie mag er dus anders uitzien, zolang dezelfde informatie en functionaliteit als in het origineel maar aanwezig is.

 3. De toegankelijke versie moet net zo up-to-date zijn als het origineel. Denk er dus goed over na of je in staat bent om beide versies up-to-date te houden.

Eisen aan manier van aanbieden en verwijzen

De toegankelijke versie moet op één van de volgende manieren bereikbaar zijn:

 1. Link in het origineel: De toegankelijke versie kan vanuit het ontoegankelijke origineel zelf bereikt worden. Dit betekent dat je in het ontoegankelijke document of op de ontoegankelijke pagina een knop of link moet plaatsen die naar de toegankelijke versie leidt.

 2. Toegankelijke versie altijd eerst: De ontoegankelijke versie kan alleen bereikt worden vanuit de toegankelijke versie. Je draait het dus om: de bezoeker komt altijd eerst op de toegankelijke versie. Wil je dit toepassen, dan moet je ervoor zorgen dat een bezoeker nooit rechtstreeks de ontoegankelijke versie kan openen tenzij hij of zij zojuist de toegankelijke versie heeft bezocht.

 3. Voorlooppagina met link naar beide versies: De ontoegankelijke versie kan alleen bereikt worden via een toegankelijke voorlooppagina waarop ook een link naar de toegankelijke versie staat. Ook in dit geval moet je ervoor zorgen dat een bezoeker nooit rechtstreeks de ontoegankelijke versie kan openen tenzij hij of zij zojuist de voorlooppagina met links naar beide versies heeft bezocht.

Terugverwijzen bij opties 2 en 3

Voor de opties 2 en 3 kun je een conditionele redirect gebruiken: op het moment dat de bezoeker de ontoegankelijke, originele versie wil openen wordt gecontroleerd waar de bezoeker vandaan komt:

 • Bij optie 2 moet de bezoeker van de toegankelijke versie komen. Komt hij daar niet vandaan, dan wordt hij teruggestuurd naar de toegankelijke versie. Komt hij daar wel vandaan, dan wordt de ontoegankelijke versie geladen.

 • Bij optie 3 moet de bezoeker van de voorlooppagina komen. Komt hij daar niet vandaan, dan wordt hij teruggestuurd naar deze pagina. Komt hij daar wel vandaan, dan wordt de ontoegankelijke versie geladen.

Eisen aan de ontoegankelijke versie

Als je ontoegankelijke inhoud op je digitale kanaal wilt plaatsen, moet deze toch aan een aantal toegankelijkheidseisen voldoen. Als je niet aan deze eisen voldoet, is het namelijk mogelijk dat het hele digitale kanaal niet meer bruikbaar is voor mensen met een beperking.

Het gaat om de volgende 4 toegankelijkheidseisen:

 1. 1.4.2: Bied de mogelijkheid voor bezoekers om geluid dat automatisch meer dan 3 seconden speelt uit of zacht te zetten.

 2. 2.1.2: Voorkom dat een bezoeker die alleen het toetsenbord gebruikt vast komt te zitten en niet verder kan.

 3. 2.2.2: Geef bezoekers de mogelijkheid om bewegende, scrollende, knipperende en automatisch verversende onderdelen te stoppen.

 4. 2.3.1: Laat elementen niet zodanig flitsen dat bezoekers er een toeval door kunnen krijgen.