Gebruik de juiste code om een wisseling in tekstrichting en anderstalige woorden en zinnen te markeren.

Zorg dat een webpagina met tekst in meerdere talen begrijpelijk blijft voor alle bezoekers door anderstalige woorden en zinnen met de juiste HTML-elementen te markeren en wisselingen in tekstrichting aan te geven.

Hoe pas ik dit toe?

Verandering in taal

De algemene of standaard taal van een webpagina wordt in de broncode aangegeven. Dit is iets wat de bouwer moet doen. Een verandering in de taal op een pagina ten opzichte van die algemene taal, bijvoorbeeld bij een citaat in een andere taal, moet je in de code aangeven met het ‘lang’-attribuut. Dit attribuut plaats je op een HTML-element zoals <p> (paragraaf) of op een <span>-element. In de meeste CMS’en kun je het woord of het zinsdeel dat in een andere taal is geschreven selecteren en met de functies van de editor de juiste taalcode toepassen.

Uitdrukkingen en leenwoorden die deel zijn gaan uitmaken van een taal (in het woordenboek staan) hoeven niet te worden gemarkeerd. Schermlezers zullen dit woord al op de juiste wijze uitspreken.

Verandering in tekstrichting

Een verandering in de tekstrichting hoef je in de meeste gevallen niet aan te geven. De gebruikte tekens van de taal bevatten in zichzelf al de juiste tekstrichting. Alleen in de volgende gevallen kan het nodig zijn om extra code toe te voegen:

  • Als er binnen een regel van tekstrichting wordt veranderd. Bijvoorbeeld: een Engels woord in een verder Arabische zin.
  • Het gebruik van tekens die zowel gebruikt worden in talen die van links naar rechts lezen als andersom, op een positie tussen twee stukken tekst die een andere tekstrichting hebben. Het kan dan voorkomen dat het teken de verkeerde tekstrichting krijgt, omdat niet duidelijk is bij welk stuk tekst het teken hoort.

De bovenstaande gevallen komen minder vaak voor. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden via de volgende link: Artikelen over tekstrichting van het W3C

Voorbeelden

Taalwisseling aangeven binnen een zin:

<p>Taalwisselingen zijn <span lang="en">like, totally awesome</span>!</p>

Taalwisseling aangeven voor het <p>-element:

<p lang="en">This paragraph is meant for our English readers.</p>

Let op: bovenstaande voorbeelden zijn voor HTML. Als de website XHTML gebruikt, schrijf je het zo:

xml:lang="en"

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

‘Gewone’ browsers en hulptechnologie kunnen tekst beter weergeven als de taal van elke tekstpassage is aangegeven. Browsers kunnen karakters en schrift op de juiste wijze weergeven. Schermlezers kunnen de taal op de juiste manier uitspreken.

Bouwer of redacteur?

De bouwer is verantwoordelijk voor het instellen van een algemene taal van de pagina, en voor het toevoegen van een functie aan de editor van het CMS om een verandering in taal aan te geven. Bij websites waarbij veranderingen in tekstrichting veel voorkomen zou de bouwer een functie kunnen toevoegen aan de editor om een verandering in tekstrichting aan te geven. De redacteur moet veranderingen in taal en tekstrichting waar nodig markeren.

Technische details

  • Hoort bij toegankelijkheidseis 1.3.2, 3.1.2
  • Niveau A (tekstrichting) en AA (taalwisselingen)

Hoort bij