Geef onderdelen die dezelfde functie hebben op verschillende pagina’s telkens dezelfde beschrijving of vormgeving

Zorg dat bezoekers onderdelen terug kunnen vinden op een webpagina door op elke pagina dezelfde of een consistente beschrijving of vormgeving voor die onderdelen te gebruiken.

Hoe pas ik dit toe?

Alle onderdelen waarmee een functie uitgevoerd kan worden of die een bepaalde betekenis overdragen moeten consistent op dezelfde wijze worden aangeduid. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • teksten op knoppen;

  • de tekst van links;

  • alternatieve teksten van afbeeldingen die een bepaalde functie hebben (bijvoorbeeld iconen).

Let op: soms wordt een icoon of een andere afbeelding meerdere keren gebruikt, in verschillende betekenissen. Een groen vinkje kan bijvoorbeeld ‘goedgekeurd’, ‘compleet’ of ‘inclusief’ betekenen. In dat geval moet je natuurlijk wel een andere alternatieve tekst gebruiken, die de betekenis in de betreffende context beschrijft.

Voorbeelden

Bij de volgende voorbeelden speelt deze toegankelijkheidseis een rol:

  • De tekst op de knop bij een zoekfunctie is op alle pagina’s gelijk. Er staat bijvoorbeeld altijd ‘zoek’, en niet op sommige pagina’s ‘vind’.

  • Op een website waarbij je kunt bladeren naar een volgende pagina wordt een pijl naar rechts gebruikt als link naar de volgende pagina. De alternatieve tekst voor de afbeelding van de pijl is op de eerste pagina ‘ga naar pagina 2’, op de volgende ‘ga naar pagina 3’, enzovoorts. Dit is een voorbeeld van een consistente aanduiding. De tekst is niet letterlijk hetzelfde, maar wel op dezelfde wijze opgebouwd.

  • Op een webpagina komt zowel in de hoofdnavigatie als in de footer een link naar de contactpagina voor. Beide links hebben dezelfde linktekst ‘contact’.

  • Op een website kan de bezoeker bij sommige teksten extra informatie lezen door op een icoontje met de letter ‘i’ te drukken. Op alle pagina’s is de alternatieve tekst van dit icoontje ‘meer informatie’.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door onderdelen op een consistente wijze aan te duiden worden bezoekers met voorleessoftware geholpen. Zij onthouden vaak hoe een bepaalde functie wordt genoemd, zodat zij deze ook snel op een andere pagina terug kunnen vinden. Bezoekers die moeite hebben met het lezen van tekst hebben baat bij een consistent gebruik van visuele middelen om functies en secties aan te duiden.

Bouwer of redacteur?

Zowel de bouwer als de redacteur zijn verantwoordelijk voor een consistente aanduiding van onderdelen met dezelfde functie op een website.

Technische details