Markeer in een pdf-document woorden en zinnen die in een andere taal zijn geschreven

Zorg dat een pdf-bestand met tekst in meerdere talen begrijpelijk blijft voor alle bezoekers door anderstalige woorden en zinnen op de juiste wijze te markeren.

Hoe pas ik dit toe?

Je kunt in een pdf-nabewerkingsprogramma zoals Adobe Acrobat Pro de taal instellen van bijvoorbeeld een paragraaf of een enkel woord.

Een heel element in een andere taal

In sommige gevallen zal bijvoorbeeld een hele paragraaf of tussenkop in een andere taal zijn geschreven. Je kunt deze afwijkende taal als volgt aangeven in Adobe Acrobat XI Pro:

  1. Open het venster Codes (Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Codes).
  2. Je ziet nu een ingeklapte structuur van de pagina. Klap deze uit totdat je de codes van de afzonderlijke elementen op de pagina ziet.
  3. Selecteer het element dat in een andere taal staat. Open met een rechtermuisklik het contextmenu en kies voor Eigenschappen.
  4. Op de tab Code kun je bij het kopje Taal de juiste taal selecteren. Sluit daarna het scherm.
Screenshot Adobe Acrobat Pro: taal selecteren

Een enkel woord in een andere taal

Als maar één of enkele woorden in een andere taal staan, moet je een iets andere procedure volgen. Voor Adobe Acrobat XI Pro doe je dit als volgt:

  1. Open het venster TouchUp-leesvolgorde (Beeld > Gereedschappen > Toegankelijkheid > kies ‘TouchUp-leesvolgorde’ in de rechterkolom).
  2. Trek nu, terwijl het venster TouchUp-leesvolgorde open staat, een rechthoek rond het woord dat in een andere taal is geschreven. Je ziet dat de individuele letters van het woord geselecteerd worden.
  3. Kies nu in het scherm TouchUp-leesvolgorde de juiste knop (meestal ‘tekst’) om een aparte code te maken voor het woord dat je hebt geselecteerd.
  4. Het woord staat nu apart in het venster Codes. Volg nu de stappen van de uitleg bij ‘een heel element in een andere taal.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

‘Gewone’ browsers, pdf-readers en hulptechnologie kunnen tekst beter weergeven als de taal van tekst in pdf-bestanden is aangegeven. Browsers en pdf-readers kunnen karakters en schrift op de juiste wijze weergeven. Schermlezers kunnen de taal op de juiste manier uitspreken.

Bouwer of redacteur?

De redacteur die het pdf-bestand maakt en klaar maakt voor publicatie is verantwoordelijk voor het aangeven van de juiste taal.

Technische details

Hoort bij