Zorg voor een correcte tab- en leesvolgorde in pdf-documenten

De tabvolgorde bepaalt op welke volgorde een bezoeker door het document navigeert met de tabtoets. De leesvolgorde bepaalt hoe het document wordt getoond of voorgelezen als bezoekers kiezen voor een alternatieve weergave.

Hoe pas ik dit toe?

In pdf-documenten zijn er drie lagen waarin volgorde een rol speelt:

  1. Visuele volgorde: De volgorde van de tekst en andere onderdelen van het pdf-document die ziende gebruikers waarnemen als zij een pdf-document bekijken.
  2. Codevolgorde: De volgorde van de code-elementen (tags) in de onderliggende codelaag. Deze wordt gebruikt door hulptechnologie zoals voorleessoftware. Door deze volgorde wordt de tabvolgorde bepaald.
  3. Inhoudsvolgorde: De volgorde van de inhoud. Deze wordt gebruikt door Adobe Acrobat Reader om de inhoud anders te tonen of te laten horen als een gebruiker kiest voor ‘opnieuw plaatsen’ of voor ‘hardop voorlezen’.

In een toegankelijke pdf moeten deze drie volgordes gelijk zijn. De visuele volgorde zal meestal leidend zijn. Het is belangrijk dat de codevolgorde en de inhoudsvolgorde deze visuele volgorde volgen. Dit is niet altijd automatisch het geval. Wanneer je met Microsoft Word van een docx-bestand een pdf-document maakt, komen tekstvelden en afbeeldingen meestal op de juiste plek in de codevolgorde, maar staan ze aan het eind van de inhoudsvolgorde.

Stap 1: Zorg dat de basis goed is

Bij eenvoudige documenten is de leesvolgorde in de meeste gevallen direct goed. Lastiger wordt het als je bijvoorbeeld tekst in meerdere kolommen hebt. Door in programma’s als Microsoft Word en LibreOffice Writer via de functie van het programma kolommen te maken (dus niet met bijvoorbeeld spaties of een tabel), blijft de correcte leesvolgorde behouden.

Stap 2: Volgorde controleren en aanpassen in Adobe Acrobat Pro

In een nabewerkingsprogramma als Adobe Acrobat Pro kun je de volgorde van de code en de inhoud controleren en waar nodig aanpassen. De volgorde van de code vind je terug in het deelvenster Codes. Door te slepen kun je hier, als dat nodig is, de volgorde van de elementen veranderen.

De volgorde van de inhoud vind je terug in het deelvenster Volgorde. Ook hier kun je slepen om de volgorde te veranderen. De volgorde die wordt getoond met het gereedschap TouchUp-leesvolgorde betreft ook de inhoudsvolgorde.

Verschil tussen codevolgorde en inhoudsvolgorde

De codevolgorde en de inhoudsvolgorde is in de meeste gevallen gesynchroniseerd. Als je een wijziging aanbrengt in het deelvenster Volgorde of met het gereedschap TouchUp-leesvolgorde dan wordt deze ook in de codevolgorde doorgevoerd, en andersom. In sommige gevallen kunnen deze volgordes toch los raken van elkaar. Controleer ze daarom beide.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Bezoekers die alleen het toetsenbord gebruiken om te navigeren, of die hulptechnologie gebruiken om pdf-documenten te lezen hebben baat bij een logische tab- en leesvolgorde.

Bouwer of redacteur?

De redacteur of ontwerper die het pdf-document maakt is verantwoordelijk voor het toepassen van een correcte tab- en leesvolgorde.

Technische details

Hoort bij