Markeer lijsten op de juiste wijze in pdf-bestanden

Gebruik een tekstbewerkingsprogramma of een pdf-nabewerkingsprogramma om lijsten (opsommingen) op de juiste wijze te markeren.

Hoe pas ik dit toe?

Lijsten markeren in tekstbewerkingsprogramma

In tekstbewerkingsprogramma’s zoals Microsoft Word en LibreOffice Writer kun je opsommingen maken door de knoppen van het programma te gebruiken. Dit geldt zowel voor opsommingen met een bullet of streepje als voor genummerde opsommingen. Door de functies van het programma te gebruiken wordt de opsomming op de juiste manier gemarkeerd bij het opslaan als pdf.

Let op: door simpelweg elk punt uit de lijst op een nieuwe regel te plaatsen maak je dus geen ‘echte’ lijst die ook door hulptechnologie als zodanig wordt herkend.

Lijsten markeren in Adobe Acrobat Pro

Als je niet de mogelijkheid hebt om de lijst in het bronbestand op de juiste wijze te markeren, kun je dit ook achteraf doen in een pdf-nabewerkingsprogramma zoals Adobe Acrobat Pro.

Voor Adobe Acrobat Pro volg je deze stappen:

 1. Open het pdf-bestand in Adobe Acrobat Pro.
 2. Kies het menu ’Beeld’, dan ‘Tonen/Verbergen’, ‘Navigatievensters’ en ten slotte ‘Codes’.
 3. Zoek de tekst op waarvan je een lijst wilt maken.
 4. Vouw in het deelvenster ‘Codes’ de sectie uit die je wilt wijzigen.
 5. Selecteer het element waar de tekst nu in staat en kies ‘Eigenschappen’ in het menu ‘Opties’.
 6. Kies in het menu ‘Type’ het juiste element en klik daarna op ‘Sluiten’. De opties zijn:
  1. L: Lijstelement. Het overkoepelende lijst-element; de direct onderliggende elementen moeten lijstitemelementen zijn.
  2. LI: Lijstitemelement. Elk lid van een lijst; het element kan een labelelement (optioneel) en een lijsttekstelement (verplicht) hebben als onderliggend element.
  3. LBL: Labelelement. Een opsommingsteken, naam of nummer waarmee een element wordt geïdentificeerd en wordt onderscheiden van andere elementen in dezelfde lijst.
  4. LBody: Tekstelement van lijstitem. De beschrijvende inhoud van een lijstitem.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Als lijsten in pdf-bestanden op de juiste wijze zijn gemarkeerd kunnen bezoekers die hulptechnologie gebruiken de lijsten eenvoudig doornemen. Dit maakt het pdf-bestand voor deze bezoekers bruikbaarder.

Bouwer of redacteur?

De redacteur of ontwerper die het pdf-bestand maakt is verantwoordelijk voor het juist markeren van lijsten.

Technische details

Hoort bij