Markeer koppen op de juiste wijze in pdf-documenten

Geef in een tekstbewerkingsprogramma of een programma als Adobe Acrobat Pro aan welke teksten koppen zijn. Bezoekers die hulptechnologie gebruiken kunnen aan de hand van de koppen snel naar voor hen interessante delen van de pdf springen.

Hoe pas ik dit toe?

Door koppen op de juiste wijze te markeren zijn ze herkenbaar als kop voor hulptechnologie. Je kunt koppen markeren in een tekstbewerkingsprogramma zoals Microsoft Word. Als je het bestand vervolgens met de juiste instellingen als pdf opslaat, zullen de koppen automatisch behouden blijven. Heb je die mogelijkheid niet, dan kun je ook in een pdf-nabewerkingsprogramma zoals Adobe Acrobat Pro de koppen markeren.

Koppen markeren in tekstbewerkingsprogramma

Gebruik in tekstbewerkingsprogramma’s de ingebouwde stijlen om koppen aan te maken. Bij Microsoft Word 2007/2010 vind je die bijvoorbeeld onder de ‘Start’-tab, bij het blokje ‘Stijlen’. Je ziet hier stijlen staan met namen als ‘kop 1’, ‘kop 2’. Deze moet je voor de koppen gebruiken.

Koppen markeren met Adobe Acrobat Pro

Een pdf-bestand waarin nog geen koppen zijn gemarkeerd kun je aanpassen in Adobe Acrobat Pro of een vergelijkbaar programma. Voor Adobe Acrobat Pro volg je deze stappen:

  1. Kies Gereedschappen en dan ‘TouchUp-leesvolgorde’.
  2. Kies nu ‘Volgorde pagina-inhoud tonen’ en open het deelvenster ‘Codes’. Je kunt nu zien of de koppen in het pdf-bestand juist zijn gemarkeerd. Als dat zo is, dan staan ze in het deelvenster ‘Codes’ onder de tags <h1>, <h2>, enzovoorts.
  3. Vind je een kop die niet juist is gemarkeerd? Trek dan een selectievak rond de kop die je wilt markeren.
  4. In het deelvenster ‘TouchUp-leesvolgorde’ kies je ‘kop x’ om de selectie te markeren als een kop (kies voor ‘x’ het juiste niveau).

Let op: er zijn ook inhoudelijke eisen aan koppen.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Bezoekers die hulptechnologie gebruiken kunnen een lijst opvragen van alle koppen op een pagina, als de koppen op de juiste wijze zijn gemarkeerd in het pdf-bestand. Ze kunnen via die lijst eenvoudig naar een bepaalde kop springen om dat gedeelte te lezen. Dit scheelt hun veel tijd: ze hoeven niet het hele bestand door te lezen.

Bouwer of redacteur?

De redacteur of ontwerper die de pdf maakt is verantwoordelijk voor het markeren van de koppen.

Technische details

Hoort bij