Plaats formulier-elementen op de juiste wijze in pdf-documenten

Formulier-elementen zoals tekstvelden, selectierondjes en knoppen moeten op de juiste wijze in pdf-documenten worden gezet. Van formuliervelden moet de naam, rol en waarde beschikbaar zijn voor hulptechnologie. Knoppen moeten op de juiste wijze werken en het hele formulier moet met het toetsenbord te bedienen zijn.

Hoe pas ik dit toe?

Je kunt pdf-formulieren op verschillende manieren maken. Zo kun je een bestaand (eventueel ingescand) formulier in een pdf-nabewerkingsprogramma zoals Adobe Acrobat Pro interactief maken (het invullen mogelijk maken), of je kunt vanuit een programma zoals Adobe LiveCycle Designer of Adobe FormsCentral zelf een formulier opzetten.

Naam, rol, waarde en/of toestand

Van alle velden in een formulier moet de naam, rol en waarde en/of toestand door hulptechnologie kunnen worden achterhaald. Let op de volgende zaken:

  • De naam van formuliervelden vul je in bij de eigenschappen van een formulierveld. Gebruik hiervoor het veld ‘knopinfo’ (tooltip). Het veld ‘naam’ wordt niet door hulptechnologie gebruikt. Ook de instructie (label) die visueel bij het formulierveld hoort, wordt niet door hulptechnologie gebruikt.
  • De rol wordt automatisch goed ingesteld als je in Adobe Acrobat de juiste formulier-elementen hebt gebruikt. De rol is bijvoorbeeld: tekstveld, checkbox, enzovoorts.
  • De waarde is dat wat de bezoeker in een veld invult.
  • De toestand (state) is bijvoorbeeld: ‘aangevinkt’, ‘verplicht’, ‘alleen-lezen’, ‘wachtwoord’.
Screenshot Adobe Acrobat Pro: knopinfo toevoegen voor formulierveld

Geef de naam van het formulierveld op bij het veld 'knopinfo'.

Verzendknop

Als het pdf-formulier digitaal ingezonden kan worden, dan moet er een echte verzendknop in het formulier staan. Gebruik voor deze knop de trigger ‘muisknop loslaten’ (Mouse Up). Deze trigger is toetsenbordtoegankelijk. Bij ‘handeling’ kies je voor ‘Een formulier verzenden’. Voeg de handeling vervolgens toe en geef de gevraagde gegevens op.

Screenshot Adobe Acrobat Pro: verzendknop toevoegen aan formulier

Formulieren controleren

Vooral in situaties waarbij je een interactief formulier maakt van een bestaand formulier kan het voorkomen dat niet alle formuliervelden juist in het pdf-document staan. Het gevolg is dat het formulier niet goed gebruikt kan worden met hulptechnologie of niet toetsenbordtoegankelijk is.

Het is daarom belangrijk om dit soort formulieren te controleren met de functie ‘Formuliervelden automatisch herkennen’. Deze vind je onder Beeld > Gereedschappen > Toegankelijkheid. Als er formuliervelden zijn gevonden, volg dan de instructies om te zorgen dat voor deze velden de naam, rol, waarde en/of toestand kan worden bepaald.

Meer informatie

Toegankelijke pdf-formulieren maken is een vak apart. Bedenk van tevoren of een pdf-formulier de meest geschikte optie is. In vergelijking met html-formulieren hebben pdf-formulieren een aantal nadelen op het gebied van toegankelijkheid. Het is veel werk om een goed toegankelijk pdf-formulier te maken.

Wil je meer weten over toegankelijke pdf-formulieren, lees dan de volgende bronnen:

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Als je de keuze maakt om een formulier in pdf-vorm aan te bieden, dan moet dit formulier door iedereen gebruikt kunnen worden. Door het pdf-formulier op de juiste wijze te maken kunnen alle bezoekers het formulier lezen, invullen en eventueel verzenden.

Bouwer of redacteur?

De redacteur die het pdf-formulier maakt moet ervoor zorgen dat het formulier op een toegankelijke wijze wordt opgezet.

Technische details