Externe bronnen over pdf

Op deze pagina vind je een overzicht van websites en andere bronnen met informatie over pdf. Deze lijst wordt periodiek aangevuld.

WCAG 2.0

Bij de norm WCAG 2.0 zijn een aantal technieken beschreven die je kunt gebruiken om pdf-documenten toegankelijk te maken. Deze informatie is technisch van aard, maar bij veel technieken zijn ook screenshots toegevoegd van wat je moet doen in programma's als Microsoft Word en Adobe Acrobat Pro.

Uitleg van Adobe

Adobe, het bedrijf achter de documentstandaard pdf, heeft zelf veel informatie gepubliceerd over het toegankelijk maken van pdf-documenten.

Overige internationale bronnen

  • Accessible Digital Office Document Project: Uitgebreide uitleg over het toegankelijk maken van digitale documenten, waaronder pdf, in verschillende programma's. Veel van de teksten zijn vertaald in het Nederlands. Achter deze teksten staat een link 'NL'.
  • PDF Accessibility (WebAIM): WebAIM is een Amerikaanse organisatie die zich bezig houdt met toegankelijkheid. In de sectie over pdf is uitgebreide (Engelstalige) informatie te vinden over het toegankelijk maken van pdf-documenten.
  • Creating Accessible PDFs with Adobe Acrobat XI: Uitgebreide Engelstalige handleiding over toegankelijke pdf's in het kader van het Amerikaanse 'Section 508'.

Nederlandse bronnen

  • Documenten en toegankelijkheid: Op deze website vind je artikelen over de toegankelijkheid van digitale documenten, waaronder pdf.
  • The Internet Academy: Bij de sectie met e-books van The Internet Academy zijn enkele gratis verkrijgbare e-books te downloaden die over het toegankelijk maken van pdf-documenten gaan.

Over deze lijst

Alhoewel de bronnen op deze pagina zorgvuldig zijn geselecteerd, kan Logius niet instaan voor de juistheid van de informatie. Bij onduidelijkheden en verschillen is de informatie in de norm WCAG 2.0 altijd leidend.