Zorg dat decoratieve onderdelen van een pdf-document door hulptechnologie genegeerd kunnen worden

Afbeeldingen en andere elementen die geen betekenis overdragen moeten in pdf gemarkeerd zijn als zogenaamde ‘artefacts’.

Hoe pas ik dit toe?

Gebruik een pdf-nabewerkingsprogramma zoals Adobe Acrobat Pro om alle elementen die puur decoratief zijn te markeren. Daaronder vallen niet alleen decoratieve afbeeldingen, maar bijvoorbeeld ook kopteksten en voetteksten en lijnen of andere grafische elementen die secties van elkaar scheiden.

Een afbeelding of ander element in een pdf-document wordt gezien als ‘puur decoratief’ als een lezer niets zou missen van de informatie als je het element weg zou halen.

In Adobe Acrobat Pro kun je met de ‘TouchUp-leesvolgorde’ aangeven of een afbeelding gezien moet worden als ‘artefact’. Dit wordt in het TouchUp-leesvolgorde-scherm als ‘achtergrond’ aangeduid. Als je een pdf-document opslaat zullen alle elementen die als artefact zijn aangemerkt niet worden opgenomen in de onderliggende structuur.

Voorbeelden

Onderdelen van een pdf-document die genegeerd moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Achtergrondafbeeldingen
  • Decoratieve lijnen
  • Afbeeldingen die geen betekenis overdragen
  • Herhalende kop- en/of voetteksten
  • Paginanummers
  • Drukkersmarkeringen zoals snijtekens

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door decoratieve onderdelen van een pdf juist te markeren zullen bezoekers die de pdf op een andere manier lezen, bijvoorbeeld met behulp van voorleessoftware, deze onderdelen niet tegenkomen. Dit maakt het pdf-document voor hen toegankelijker.

Bouwer of redacteur?

De redacteur of ontwerper die de pdf maakt is verantwoordelijk voor het aangeven van de onderdelen die als ‘artefact’ moeten worden gezien.

Technische details

Hoort bij