Geef afbeeldingen in pdf-documenten die informatie overdragen een tekstueel alternatief

Voorzie afbeeldingen die informatie overdragen van een tekstueel alternatief, waarin je beschrijft wat op de afbeelding te zien is.

Hoe pas ik dit toe?

Alle afbeeldingen die informatie overdragen moeten voorzien zijn van een tekstueel alternatief. Daaronder vallen ook afbeeldingen van tekst en grafieken. Zorg dat de beschrijving dezelfde informatie overdraagt als de afbeelding.

Voor pdf-bestanden kun je het tekstuele alternatief toevoegen op het moment dat je het brondocument van het pdf-bestand maakt in een tekstbewerkingsprogramma zoals LibreOffice Writer of Microsoft Word. Je kunt het ook achteraf doen met het programma Adobe Acrobat Pro.

Alternatieve tekst toevoegen in tekstbewerkingsprogramma

In een programma als LibreOffice Writer of Microsoft Word kun je per afbeelding een alternatieve tekst (ook wel alt-tekst genoemd) toevoegen. Per programma werkt het net even anders, maar in de meeste gevallen kun je een menu met eigenschappen oproepen per afbeelding en daar een veld met ‘alternatieve tekst’ invullen.

In LibreOffice Writer 5.0 kun je als volgt een alternatieve tekst toevoegen:

 1. Rechtermuisklik op de afbeelding.
 2. Kies voor 'Afbeelding opmaken'.
 3. Kies de tab 'Opties'.
 4. Vul bij het veld met label 'Alternatief (alleen tekst)' de alternatieve tekst in.
 5. Klik op OK.
LibreOffice: de Opties-tab in het dialoogvenster Afbeelding. Vul de tekst in bij het veld met label alternatief.

Het dialoogvenster 'Afbeelding'.

Achteraf alternatieve tekst toevoegen met Adobe Acrobat Pro

Heb je al een pdf-bestand maar moeten er nog alternatieve teksten in worden geplaatst? Gebruik dan een pdf-nabewerkingsprogramma zoals Adobe Acrobat Pro. Je kunt met ‘TouchUp-object’ voor elke afbeelding die informatie overdraagt een alternatieve tekst toevoegen. Ook ‘TouchUp-leesvolgorde’ kun je hiervoor gebruiken.

In Adobe Acrobat Pro kun je als volgt een alternatieve tekst instellen met het TouchUp-object-gereedschap:

 1. Kies Het menu 'Gereedschappen' ('Tools' in de Engelse versie van het programma), dan 'Geavanceerd bewerken' ('Advanced editing' in de Engelse versie van het programma), dan 'TouchUp-object.
 2. Rechtermuisklik op de afbeelding zodat het contextmenu verschijnt. Kies in dit menu voor 'Eigenschappen' ('Properties' in de Engelse versie van het programma).
 3. Kies nu de tab 'Code' ('Tag' in de Engelse versie van het programma).
 4. Vul bij het veld met label 'Alternatieve tekst' de alternatieve tekst in.
Adobe Acrobat Pro 9: de Tag-tab in het dialoogvenster ToucUp-Properties. Vul de tekst in bij het veld met label alternate text.

Het dialoogvenster 'TouchUp-eigenschappen'.

In Adobe Acrobat Pro kun je als volgt een alternatieve tekst instellen met het TouchUp-leesvolgorde-gereedschap:

 1. Kies Het menu 'Gereedschappen' ('Tools' in de Engelse versie van het programma), dan 'Geavanceerd bewerken' ('Advanced editing' in de Engelse versie van het programma), dan 'TouchUp-leesvolgorde.
 2. Rechtermuisklik op de afbeelding zodat het contextmenu verschijnt. Kies hier voor 'Bewerk alternatieve tekst'.
 3. Er verschijnt een dialoogvenster. Vul in het veld met label 'Alternatieve tekst' de alternatieve tekst in.
Adobe Acrobat Pro 9: Het dialoogvenster Alternate Text, opgeroepen via TouchUp-leesvolgorde.

Het dialoogvenster om alternatieve tekst toe te voegen via het gereedschap TouchUp-leesvolgorde.

Voorbeelden

Afbeelding die informatie overdraagt

Bij een nieuwsbericht over de onthulling van een nieuw kunstwerk staat een afbeelding van het kunstwerk. De alternatieve tekst beschrijft wat op de afbeelding te zien is: Levensgroot bronzen beeldhouwwerk van een kind met een ballon in de hand".

Decoratieve afbeelding

Afbeeldingen die alleen ter decoratie dienen mogen juist geen alternatieve tekst hebben. Een afbeelding is decoratief als deze niet bijdraagt aan het begrip van de tekst en geen betekenis heeft voor de bezoeker. Zie ook: Zorg dat decoratieve onderdelen van een pdf-document door hulptechnologie genegeerd kunnen worden.

Afbeelding van grafiek

Bij een afbeelding van een grafiek moet de inhoud van de grafiek worden beschreven in het tekstuele alternatief. De grafiek kan worden opgedeeld in meerdere kleine afbeeldingen met elk een eigen alternatieve tekst, maar een samenvatting van de inhoud van de grafiek is ook afdoende:Het gebruik van IE6 is gedurende de periode 2008-2012 afgenomen van 12% tot 1.6%".

Afbeelding van tekst

Soms wordt in plaats van ‘echte’ tekst een afbeelding met een tekst gebruikt. Bijvoorbeeld om een speciaal lettertype te kunnen gebruiken. In het tekstuele alternatief moet in dit geval de exacte tekst staan die in het plaatje te zien is.

Afbeelding gebruikt als ondersteunend icoon

Als een afbeelding als icoon wordt gebruikt naast een tekst (bijvoorbeeld om een categorie aan te duiden), dan moet er geen tekstueel alternatief gegeven worden. Dit omdat de alternatieve tekst anders waarschijnlijk gelijk zou zijn aan de tekst erna, en dit zou voor een vervelende herhaling zorgen als het wordt voorgelezen door een spraakbrowser. Het icoon moet in dit geval als 'decoratief' worden aangemerkt in het pdf-document. Zie ook: Zorg dat decoratieve onderdelen van een pdf-document door hulptechnologie genegeerd kunnen worden.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Mensen met een visuele beperking kunnen afbeeldingen niet zien. Door een beschrijving van de afbeelding te geven, is de informatie uit de afbeelding voor hen toch beschikbaar.

Bouwer of redacteur?

De redacteur of ontwerper die de pdf maakt is verantwoordelijk voor het plaatsen van alternatieve teksten voor alle afbeeldingen die informatie overdragen.

Technische details

Hoort bij