WCAG 2.0: niveaus van conformiteit

De toegankelijkheidseisen (succescriteria) van WCAG zijn ingedeeld in drie niveaus. Voor de Nederlandse (semi-)overheid zijn de eisen op niveau A en AA verplicht. In totaal zijn dat 38 eisen: 25 op niveau A en 13 op niveau AA.

Betekenis van de niveaus

Bij de indeling van de succescriteria in de verschillende niveaus is onder andere gekeken naar hoe essentieel het succescriterium is voor mensen met een beperking om toegang te kunnen krijgen tot informatie, en naar hoe eenvoudig het is om aan het succescriterium te voldoen.

De succescriteria op niveau A hebben een grote impact op een grote groep bezoekers en zijn in de meeste gevallen het eenvoudigst toe te passen. Ook de succescriteria op niveau AA hebben impact op veel bezoekers, maar in sommige gevallen vooral op specifieke groepen. Het vergt meestal meer werk om aan deze succescriteria te voldoen. Niveau AAA bevat succescriteria die vooral voor heel specifieke groepen bezoekers belangrijk zijn. Dit niveau is niet verplicht.

De succescriteria per niveau

Hieronder vind je een overzicht van alle succescriteria, ingedeeld per niveau en per principe. Bekijk de technische norm voor de tekst van alle succescriteria.

  Principe Waarneembaar Principe Bedienbaar Principe Begrijpelijk Principe Robuust
Niveau A
(25 eisen)
 • 1.1.1 Niet-tekstuele content
 • 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
 • 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
 • 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
 • 1.3.1 Info en relaties
 • 1.3.2 Betekenisvolle volgorde
 • 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen
 • 1.4.1 Gebruik van kleur
 • 1.4.2 Geluidsbediening
 • 2.1.1 Toetsenbord
 • 2.1.2 Geen toetsenbordval
 • 2.2.1 Timing aanpasbaar
 • 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
 • 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
 • 2.4.1 Blokken omzeilen
 • 2.4.2 Paginatitel
 • 2.4.3 Focus volgorde
 • 2.4.4 Linkdoel (in context)
 • 3.1.1 Taal van de pagina
 • 3.2.1 Bij focus
 • 3.2.2 Bij input
 • 3.3.1 Fout identificatie
 • 3.3.2 Labels of instructies
 • 4.1.1 Parsen
 • 4.1.2 Naam, rol, waarde
Niveau AA
(13 eisen)
 • 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
 • 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 • 1.4.3 Contrast (minimum)
 • 1.4.4 Herschalen van tekst
 • 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
 • 2.4.5 Meerdere manieren
 • 2.4.6 Koppen en labels
 • 2.4.7 Focus zichtbaar
 • 3.1.2 Taal van onderdelen
 • 3.2.3 Consistente navigatie
 • 3.2.4 Consistente identificatie
 • 3.3.3 Foutsuggestie
 • 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
Geen eisen.
Niveau AAA
(23 eisen)
 • 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)
 • 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 • 1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen)
 • 1.2.9 Louter-geluid (live)
 • 1.4.6 Contrast (versterkt)
 • 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid
 • 1.4.8 Visuele weergave
 • 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)
 • 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)
 • 2.2.3 Geen timing
 • 2.2.4 Onderbrekingen
 • 2.2.5 Herauthentisering
 • 2.3.2 Drie flitsen
 • 2.4.8 Locatie
 • 2.4.9 Linkdoel (alleen link)
 • 2.4.10 Paragraafkoppen
 • 3.1.3 Ongebruikelijke woorden
 • 3.1.4 Afkortingen
 • 3.1.5 Leesniveau
 • 3.1.6 Uitspraak
 • 3.2.5 Verandering op verzoek
 • 3.3.5 Hulp
 • 3.3.6 Foutpreventie (alle)
Geen eisen.