Open links niet in een nieuw venster, behalve in specifieke gevallen

Laat (externe) links niet standaard openen in een nieuw venster of tabblad. Voor sommige bezoekers is dit niet gebruiksvriendelijk. Alleen als het openen van de link in hetzelfde venster problemen geeft kun je ervoor kiezen om toch een nieuw venster te openen.

Hoe pas ik dit toe?

Het is niet verplicht om links in hetzelfde venster te openen, maar het wordt vanuit het perspectief van toegankelijkheid wel sterk aangeraden. Alleen in de volgende gevallen is het soms nodig om een link toch in een nieuw venster te laten openen:

  • Als het openen van de link in hetzelfde venster een proces zou onderbreken, zoals het invullen van een formulier. Het gaat in dit geval meestal om links met bijvoorbeeld een helptekst of een datepicker.
  • Als een bezoeker is ingelogd in een afgeschermd gedeelte van de website en het openen van de link in hetzelfde venster ervoor zou zorgen dat hij uitgelogd wordt.

Als je ervoor kiest om een link toch in een nieuw venster te openen, geef dit dan zo mogelijk van tevoren aan. Bijvoorbeeld in de link zelf tussen haakjes (opent in nieuw venster) of in de tekst voorafgaand aan de link. Bezoekers met een beperking die moeite zouden kunnen hebben met een nieuw venster weten dan al dat dit gaat gebeuren voordat ze op de link klikken.

Voorbeelden

Om links te openen in een nieuw venster voeg je meestal code toe aan de link. Dat gebeurt ook als je in het CMS aanvinkt dat een link moet openen in een nieuw venster.

Met de volgende code geef je aan dat een link in een nieuw venster moet openen:

<a href="link.html" target="_blank">Linktekst</a>

Daarnaast kan ook andere code (scripting) gebruikt zijn om links in een nieuw venster te openen.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Bezoekers met een visuele beperking kunnen problemen ervaren als links in een nieuw venster openen. Niet alle hulptechnologie kondigt dit namelijk aan. In een nieuw venster kun je geen gebruik maken van de 'terug'-knop om bij de vorige pagina te komen. Als niet duidelijk is dat een nieuw venster is geopend, kan dat voor veel verwarring zorgen. De gebruiker van hulptechnologie moet dan op goed geluk vensters sluiten, tot het originele venster weer is gevonden.

Ook voor bezoekers zonder beperking kan het verwarrend zijn als nieuwe tabs worden geopend. Door dit gedrag niet af te dwingen geef je bezoekers zelf de keuze om een link in hetzelfde of in een nieuw scherm te openen.

Bouwer of redacteur?

De bouwer is verantwoordelijk voor de mogelijkheden in het CMS. Hij moet er in ieder geval voor zorgen dat links niet standaard in een nieuw venster worden geopend.

De redacteur moet bij het invoegen van links niet aangeven dat deze in een nieuw venster moeten openen.

Meer weten?

De volgende externe bronnen geven meer informatie over het al dan niet openen van links in nieuwe vensters: