3.3.3: Geef bij een verkeerd ingevuld formulierveld waar mogelijk suggesties ter verbetering. (niveau AA)

Deze toegankelijkheidseis sluit aan op eis 3.3.1, waarin staat dat je automatisch gevonden fouten in tekst aan de bezoeker moet doorgeven. Het doel van eis 3.3.3 is dat de bezoeker niet alleen weet dát er een fout is, maar ook hoe hij deze kan oplossen. Dat bereik je door, waar mogelijk, suggesties ter verbetering te geven. Zo zou een foutmelding kunnen bestaan uit de mededeling dat het veld bij 'datum' niet juist is ingevuld (3.3.1), en dat een datum in de vorm 'dd-mm-jjjj' moet worden ingevuld (3.3.3).

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 3.3.3 in de norm.