3.3.2: Geef duidelijke instructies bij invoervelden. (niveau A)

Het doel van deze toegankelijkheidseis is dat alle bezoekers precies weten wat ze in een formulierveld moeten invullen. Dat geef je aan in een instructie (het label bij een formulierveld). Als de bezoeker een specifieke vorm moet aanhouden, bijvoorbeeld een datum in de vorm van dd-mm-jjjj, geef dit dan ook aan. Zorg daarnaast dat de relatie tussen de instructie en het formulierveld ook in de code is vastgelegd, en niet alleen in de vormgeving.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 3.3.2 in de norm.