3.3.1: Geef bij een verkeerd ingevuld formulierveld aan waar de fout zit en beschrijf wat er fout is. (niveau A)

Deze toegankelijkheidseis gaat over situaties waarbij met formuliervalidatie automatisch is gedetecteerd dat een veld niet (juist) is ingevuld. Als zo'n fout wordt gedetecteerd, dan moet in ieder geval tekstueel worden aangegeven wat er fout is én om welk veld het gaat. Aanvullend kun je afbeeldingen, kleur of iconen gebruiken om fouten te markeren.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 3.3.1 in de norm.