3.2.3: Plaats pagina-onderdelen die op meerdere pagina’s voorkomen telkens in dezelfde volgorde. (niveau AA)

Deze toegankelijkheidseis gaat over de volgorde waarin 'vaste' onderdelen van een website voorkomen. De eis schrijft voor dat onderdelen waarmee een bezoeker kan navigeren, zoals de zoekfunctie, het navigatiemenu en skip-links, op elke pagina op dezelfde volgorde terugkomen.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 3.2.3 in de norm.