3.1.1: Geef op elke pagina de standaard taal van de tekst op die pagina aan. (niveau A)

Deze toegankelijkheidseis vereist dat op het hoogste niveau in de broncode wordt aangegeven wat de standaard taal van de webpagina is. Als er meerdere talen op een webpagina voorkomen, is het de taal die het meest voorkomt. Geef in het ‘lang’-attribuut op het <html>-element van de webpagina de taalcode voor deze taal op.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 3.1.1 in de norm.