1.3.2: Zorg dat de inhoud op een logische volgorde gelezen kan worden door alle bezoekers. (niveau A)

Deze toegankelijkheidseis gaat over situaties waarbij de volgorde van de inhoud van invloed is op de betekenis ervan. In die situaties moet de logische volgorde (of één van de logische volgordes) vastgelegd zijn in de broncode. Gevallen waarbij de logische volgorde niet in de broncode is vastgelegd zijn bijvoorbeeld:

  • Een pagina waarbij de inhoud in de broncode op verkeerde volgorde staat, maar door CSS in de juiste volgorde wordt getoond. Bezoekers die geen gebruikmaken van de CSS weten hierdoor niet de juiste volgorde.
  • Een 'tabel' die niet met HTML is gemaakt, maar door tekst met spaties op een bepaalde manier in te delen. Bezoekers die de pagina met bijvoorbeeld voorleessoftware lezen krijgen de informatie niet op de juiste volgorde (volgens de relaties in de tabel) te horen.
  • Een pagina waarbij de tekst met behulp van tabs in kolommen is ingedeeld, in plaats van met CSS. Bezoekers die de pagina laten voorlezen horen de tekst niet in de juiste volgorde (kolom voor kolom), maar regel voor regel (over meerdere kolommen).
  • Een pdf-document waarbij de visuele volgorde afwijkt van de volgorde in de onderliggende code- en inhoudslaag.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 1.3.2 in de norm.