1.3.1: Zorg dat informatie, structuur en relaties in code of tekst zijn vastgelegd, en niet alleen in de vormgeving. (niveau A)

Deze toegankelijkheidseis gaat over de manier waarop de betekenis van onderdelen van een webpagina is vastgelegd. Met betekenis wordt bedoeld wat de relatie is tussen verschillende gegevens, welke functie teksten en andere elementen hebben (kop, paragraaf, lijst, enzovoorts), of een woord een speciale nadruk krijgt, enzovoorts.

Het is belangrijk dat deze betekenis is vastgelegd in code of tekst en niet alleen in bijvoorbeeld de vormgeving. Op die manier blijft de betekenis behouden, ook als de pagina op een andere wijze wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld als gesproken tekst).

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 1.3.1 in de norm.