1.2.4: Geef live filmpjes een ondertiteling waarin alle belangrijke geluiden zijn opgenomen. (niveau AA) (let op: uitzondering van toepassing)

Deze toegankelijkheidseis zorgt ervoor dat de informatie die via geluid wordt overgedragen in live filmpjes beschikbaar is voor bezoekers die het geluid niet kunnen horen, of die het prettig vinden mee te kunnen lezen. Denk aan bezoekers die doof of slechthorend zijn of een taalachterstand hebben, maar ook aan bezoekers die het filmpje in een luidruchtige omgeving bekijken of het geluid uit hebben staan.

Let op: op dit moment geldt een uitzondering voor het ondertitelen van live filmpjes.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 1.2.4 in de norm.