1.2.1: Geef niet-live geluidsfragmenten en bewegend beeld (zonder geluid) een transcript of audiobeschrijving. (niveau A)

Het doel van deze toegankelijkheidseis is dat informatie die door alleen beeld of alleen geluid wordt overgebracht ook beschikbaar is voor bezoekers die het beeld niet kunnen zien of het geluid niet kunnen horen. Dat kun je doen door voor geluidsfragmenten een transcript te maken, en voor bewegend beeld (zonder geluid) een transcript of een audiobeschrijving.

Als het multimedia-bestand een media-alternatief voor tekst is en ook zo is gelabeld, hoeft er geen transcript of audiobeschrijving te zijn.

Let op: deze eis gaat alleen over louter geluid en louter bewegend beeld, maar niet over filmpjes. Met een filmpje wordt een combinatie van beeld, geluid en/of interactie bedoeld. Voor filmpjes gelden aanvullende eisen. In de samenvatting van de eisen voor audio en video lees je er meer over.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 1.2.1 in de norm.