1.1.1: Geef niet-tekstuele onderdelen zoals afbeeldingen en filmpjes een tekstuele beschrijving. (niveau A)

Deze toegankelijkheidseis heeft als doel om alle onderdelen van een webpagina die niet uit tekst bestaan te voorzien van een alternatief dat wel uit tekst bestaat. Het gaat bijvoorbeeld om afbeeldingen, video en audio, maar ook om afbeeldingen van tekst, CAPTCHA's en afbeeldingen die in formulieren worden gebruikt, bijvoorbeeld als verzendknop.

Eenvoudige uitleg

Op de volgende pagina's vind je uitleg over concrete situaties die te maken hebben met deze toegankelijkheidseis:

Technische documentatie

De volledige, officiële tekst van deze toegankelijkheidseis vind je bij succescriterium 1.1.1 in de norm.