Zorg dat alle onderdelen van formulieren via het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn, in logische volgorde

Formulieren moeten volledig te gebruiken en in te vullen zijn met alleen het toetsenbord. Zorg dus dat alle onderdelen via het toetsenbord te bereiken zijn, maar ook dat je kunt zien waar je bent én dat de volgorde van navigeren logisch blijft.

Hoe pas ik dit toe?

Alle functionaliteiten van een website moeten via het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn, in logische volgorde. Dit geldt ook voor formulieren. Het betekent dat een formulier volledig ingevuld moet kunnen worden via alleen het toetsenbord. Alle velden en andere onderdelen moeten dus met de tabtoets te bereiken en te gebruiken zijn.

Meer uitleg: Zorg dat alle functionaliteiten via het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn, in logische volgorde.

Hoort bij