Zorg dat bezoekers geen last hebben van een tijdslimiet bij het invullen van een formulier

Sommige formulieren moeten binnen een bepaalde tijd worden ingevuld en verstuurd. Doet een bezoeker er langer over, dan is hij de gegevens die hij al had ingevuld kwijt. In de meeste gevallen moet je bezoekers de mogelijkheid geven om zo’n tijdslimiet te verlengen of op te heffen.

Hoe pas ik dit toe?

Wat geldt als een formulier?

Webformulieren kunnen vele vormen aannemen. De kern is altijd dat een bezoeker gegevens kan invoeren en die vervolgens kan verzenden. Bij een contactformulier vult een bezoeker bijvoorbeeld zijn naam, e-mailadres en een bericht in. Maar ook het zoekveld op een website, het inlogscherm voor een online dienst of systeem (bijvoorbeeld een e-mailprogramma) en de bestelfunctie van een webshop maken gebruik van formulieren.

Uitzonderingen

Controleer eerst per formulier of het nodig is om uitzetten of verlengen van de tijdslimiet mogelijk te maken. In de volgende situaties hoeft dit namelijk niet:

  1. Real-time gebeurtenis: Als de tijdslimiet onderdeel is van een real-time gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld), en er geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk is.
  2. De tijdslimiet zelf is essentieel: Als de tijdslimiet essentieel is, zoals bij een toets die in een bepaalde periode moet worden gemaakt, en verlenging de activiteit ongeldig zou maken.
  3. De tijdslimiet is langer dan 20 uur: Als de tijdslimiet zo lang is dat niemand er in de praktijk last van zal hebben. Dit is ingesteld op 20 uur, omdat dit langer is dan een gemiddeld mens per etmaal wakker is.
  4. Tijdslimiet van externe oorsprong: Als een tijdslimiet niet bewust is ingebouwd en de eigenaar van de website er geen zeggenschap over heeft, dan gelden de eisen niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdslimieten die zijn ingesteld door een browser of door factoren die intrinsiek aan het internet zijn, zoals een WIFI-netwerk dat de gebruiker automatisch na 15 minuten uitlogt. Tijdslimieten ingesteld door webservers vallen wel onder de eisen.

Manieren om aan deze eis te voldoen

Is er geen sprake van één van bovenstaande situaties, en zit er wel een tijdslimiet op het formulier? Dan moet één van de volgende opties zijn toegepast. De opties zijn gerangschikt naar nut voor de bezoeker: uitzetten is dus de beste oplossing.

  1. Uitzetten: De bezoeker kan de tijdslimiet uitzetten voordat deze wordt bereikt.
  2. Aanpassen: De bezoeker kan de tijdslimiet aanpassen (verhogen) naar ten minste tien keer de originele tijdslimiet. Is de originele limiet 10 minuten, dan moet deze dus aangepast kunnen worden naar 100 minuten.
  3. Verlengen: De bezoeker wordt gewaarschuwd voordat de tijd afloopt en krijgt tenminste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld door op de spatiebalk te drukken). Dit mag de bezoeker ten minste tien keer doen.

Voorbeelden

Tijdslimiet om veiligheidsredenen

Een website gebruikt een tijdslimiet om bezoekers te beschermen die weglopen bij hun computer terwijl zij al persoonlijke gegevens hebben ingevuld in een formulier. Na een periode van inactiviteit vraagt de website of de bezoeker meer tijd nodig heeft. Als de bezoeker de vraag bevestigt wordt de tijdslimiet verlengd. Als er geen reactie komt zijn de al ingevulde gegevens weg.

Online veiling

Bij een veiling is een tijdslimiet ingesteld waarbinnen een bezoeker van de veilingsite een bod kan uitbrengen. Omdat de tijdslimiet geldt voor alle bezoekers die op een bepaald object willen bieden zou het oneerlijk zijn als sommige bezoekers méér tijd zouden krijgen. Daarom valt de tijdslimiet in dit geval onder één van de uitzonderingen: het gaat om een real-time gebeurtenis waarbij de tijdslimiet een vereiste is. Er hoeft in dit geval dus geen optie tot het uitzetten of verlengen van de tijdslimiet te zijn.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

De mogelijkheid om tijdslimieten uit te zetten of aan te passen is zeer belangrijk voor een bepaalde groep mensen. Mensen met een fysieke functiebeperking hebben vaak meer tijd nodig om te reageren, te typen en activiteiten af te ronden. Mensen met beperkt zicht hebben meer tijd nodig om dingen op het scherm te vinden en te lezen. Mensen die blind zijn en voorleessoftware gebruiken kunnen meer tijd nodig hebben om schermlay-outs te begrijpen, informatie te vinden en met interactieve onderdelen van een site te werken. Mensen die cognitieve of taalbeperkingen hebben, hebben meer tijd nodig om te lezen en te begrijpen. Mensen die doof zijn kunnen meer tijd nodig hebben om informatie te lezen, omdat het Nederlands voor sommigen van hen niet de moedertaal is (dat is gebarentaal).

Daarnaast is de mogelijkheid om meer tijd te vragen ook handig voor mensen die bijvoorbeeld ontdekken dat zij nog wat gegevens moeten opzoeken voordat zij een formulier verder kunnen invullen, of die een lang verhaal willen typen als antwoord op een formuliervraag.

Bouwer of redacteur?

Het bieden van de mogelijkheid om een tijdslimiet op een formulier uit te zetten, aan te passen of te verlengen moet door de bouwer van een website of -applicatie worden ingebouwd.

Technische details