Toon waar de fout zit en geef suggesties ter verbetering

Als een bezoeker een fout maakt bij het invullen van een formulier of een veld vergeet in te vullen, geef dan duidelijk aan om welk veld het gaat en wat er mis is. Geef, als dat kan, ook suggesties voor verbetering.

Hoe pas ik dit toe?

Bij de meeste webformulieren is foutcontrole ingebouwd: voordat een bezoeker het formulier kan insturen wordt automatisch gecontroleerd of alle velden (correct) zijn ingevuld. Is dat niet zo, dan moet de bezoeker weten welke velden hij nog moet invullen of corrigeren, en op welke wijze.

Zorg dat de foutcontrole aan de volgende eisen voldoet:

  1. De bezoeker weet om welk formulierveld het gaat.
  2. De bezoeker weet wat er fout is.
  3. Er worden, als dat kan, suggesties ter verbetering gegeven.

1. De bezoeker weet om welk formulierveld het gaat

Geef altijd in tekst aan om welk(e) formulierveld(en) het gaat. Dit kun je eventueel aanvullen met andere aanwijzingen, zoals een icoon voor het betreffende veld of een kleurmarkering van het veld. Ook in de code kan aangegeven worden welke velden niet juist zijn ingevuld, door gebruik te maken van zogenaamde ARIA-attributen. Bezoekers met hulptechnologie kunnen door deze attributen soms eenvoudiger ontdekken wat er fout is.

2. De bezoeker weet wat er fout is

Ook de fout die gemaakt is moet in tekst worden meegedeeld aan de bezoeker. Een fout kan zijn dat een verplicht veld leeg is gelaten, maar ook dat een veld verkeerd is ingevuld. Zo kan een ingevulde datum bijvoorbeeld buiten een bepaald datumbereik vallen, en kan een nummer uit te weinig cijfers bestaan. Ook hier kunnen door de bouwer aanvullend ARIA-attributen worden gebruikt.

3. Er worden, als dat kan, suggesties ter verbetering gegeven

Vaak is bekend op welke manier een formulierveld moet worden ingevuld. Zo moet  een telefoonnummer uit 10 cijfers bestaan en een postcode uit 4 cijfers en 2 letters. In dit soort situaties moet de bezoeker bij de foutmelding een zo duidelijk mogelijke beschrijving krijgen van de manier waarop hij het veld wel correct kan invullen. Dit geldt niet in situaties waarbij de suggestie een beveiligingsprobleem zou opleveren. Bijvoorbeeld als de bezoeker zijn wachtwoord ter controle nogmaals moet typen.

Voorbeelden

Fouten in een formulier kun je op verschillende momenten tonen aan de bezoeker. De eerste methode is ‘real-time’: terwijl de bezoeker het formulier aan het invullen is. Zodra de bezoeker een volgend veld selecteert en het systeem detecteert dat het voorgaande veld niet (juist) is ingevuld, kan deze fout worden getoond. Dat kan bijvoorbeeld door de instructie bij het betreffende veld aan te passen in  ‘fout: [naam van veld]’ en door de kleur van het veld te veranderen.

Let wel op: het is mogelijk dat sommige hulptechnologie deze foutmelding niet detecteert. Daarom kun je deze methode het best combineren met de tweede methode: een melding op het moment dat de bezoeker klaar is met het formulier en het wil inzenden. Je kunt ook alléén op dit moment een controle uitvoeren. Geef in een tekst aan welke fouten er zijn gevonden bij welke formuliervelden. Laat daarnaast zien om welke velden het gaat door bijvoorbeeld de instructie bij de velden aan te vullen met het woord ‘fout’ en door ze een andere kleur te geven.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door duidelijke feedback te geven over gemaakte fouten in een formulier maak je het formulier gebruiksvriendelijker voor iedereen. Bezoekers met een visuele of cognitieve beperking hebben hier extra baat bij. Voor bezoekers met een visuele beperking kost het veel tijd om een formulier in te vullen met hulptechnologie. Zo min mogelijk fouten maken is daarom voor deze bezoekers van groot belang. Bezoekers met een cognitieve beperking of een taalachterstand kunnen de suggesties gebruiken om beter te begrijpen wat zij precies in moeten vullen.

Bouwer of redacteur?

De bouwer moet zorgen dat foutmeldingen op de juiste wijze en technisch correct worden geplaatst en weergegeven bij een formulier, en dat redacteuren deze foutmeldingen zelf per veld kunnen aanpassen. De redacteur is verantwoordelijk voor het schrijven van duidelijke foutmeldingen.

Technische details

Hoort bij