EN 301 549 (verplichte Europese standaard)

Digitale toegankelijkheid is verplicht voor (semi-)overheid omdat de Europese standaard EN 301 549 op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie staat.

Deze standaard is de opvolger van de Webrichtlijnen. Net als het geval was bij de Webrichtlijnen zijn de internationale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 een integraal onderdeel van de standaard.

De actuele versie van de standaard is EN 301 549, versie 3.1.1.