Audio & video

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Moet bestaand videomateriaal toegankelijk worden gemaakt?

Alle content op overheidswebsites moet toegankelijk zijn, dus ook bestaand videomateriaal. Als nog niet alle video toegankelijk is, moet je dit toelichten in de toegankelijkheidsverklaring op de website.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij mag worden afgeweken van de verplichting om toegankelijk te zijn. Alleen in de gevallen die in het overzicht van toegestane redenen om af te wijken zijn beschreven hoef je niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.