Geef audio en video een kort tekstueel alternatief dat dient als etiket

Geef beeld- of geluidsmateriaal en filmpjes (live en niet-live) een ‘etiket’ dat de inhoud ervan beschrijft. Dit helpt bezoekers om te bepalen waar ze mee te maken hebben, en of ze actie willen of moeten ondernemen.

Hoe pas ik dit toe?

Met een tekstueel alternatief geef je een korte beschrijving van het beeld- of geluidsmateriaal zodat bezoekers kunnen beslissen wat ze met het bestand zullen doen. Het tekstalternatief is dus als het ware een etiket waaraan het bestand te herkennen is. Het kan bestaan uit:

  1. een korte beschrijving van de inhoud zelf;
  2. een beschrijving van de bedoeling van de inhoud;
  3. de naam of titel van hetgeen ten gehore wordt gebracht of wordt getoond.

Er zijn verschillende technieken om een dergelijk tekstalternatief aan een beeld- of geluidsbestand toe te voegen. Dit zou mogelijk moeten zijn in de multimedia-module  van het CMS.

Let op: de meeste geluids- en beeldbestanden en filmpjes moeten volledig toegankelijk worden gemaakt. Het korte tekstuele alternatief staat daar los van, het is alleen bedoeld om het bestand een etiket te geven voor bezoekers met een visuele of auditieve beperking. Zie de overige pagina's in Audio & video voor meer informatie.

Voorbeelden

Beschrijving van de inhoud

Een filmpje toont een zonnig beeld van een wijnveld met een voorbijrijdende tractor. Het korte tekstuele alternatief luidt: ‘Een tractor rijdt langs in een zonnig wijnveld.’ Het is dus een beschrijving van wat er in het filmpje te zien is.

Beschrijving van de bedoeling van de inhoud

Een live audiofeed van een vergadering in een gemeente heeft het volgende korte tekstuele alternatief: ‘Live audio van de microfoons van de gemeenteraadsleden tijdens de vergadering op 8 januari 2016 over het nieuwe buurthuis.’ In dit geval wordt niet letterlijk beschreven wat gezegd wordt, maar wordt wel uitgelegd waar het geluidsbestand over gaat.

Naam of titel van hetgeen ten gehore wordt gebracht of wordt getoond

In sommige gevallen is een multimediabestand bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te geven. Dat is bijvoorbeeld zo bij een muziekstuk of een kunstwerk. In dat geval kun je het best de naam of titel van hetgeen je in het bestand hoort of ziet noemen. Een geluidsfragment van een groep kinderen dat Mozart op de viool speelt kan als korte alternatieve tekst hebben: ‘Kinderen spelen een stuk van Mozart op de viool’.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door geluid, bewegend beeld en filmpjes te voorzien van een kort tekstueel alternatief weten bezoekers van de site die het geluid niet kunnen horen of het beeld niet kunnen zien toch waar de bestanden over gaan. Zij kunnen dan beslissen wat zij willen of moeten doen met het bestand. Hiermee wordt de website dus bruikbaarder voor deze bezoekers.

Bouwer of redacteur?

De bouwer is verantwoordelijk voor het bieden van de mogelijkheid om een kort tekstueel alternatief aan een multimediabestand toe te voegen. De redacteur moet zorgen dat de tekst van het korte alternatief duidelijk beschrijft waar het bestand over gaat.

Technische details

Hoort bij