Zorg dat geluid dat automatisch begint te spelen uitgezet kan worden of binnen 3 seconden stopt

Geluid dat automatisch start mag maximaal 3 seconden spelen. Duurt het geluid langer? Dan moet de bezoeker dit kunnen pauzeren, stoppen of zacht zetten.

Hoe pas ik dit toe?

De beste oplossing is om geluid nooit automatisch te laten starten, maar altijd pas nadat de bezoeker dit actief in gang heeft gezet. Als geluid toch automatisch start én meer dan 3 seconden speelt moet er een manier zijn om het geluid te pauzeren of te stoppen, of om het volume van het geluid aan te passen. In dit laatste geval moet dat wel losstaan van de volumeregeling van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker.

Voorbeelden

Geluid alleen spelen op verzoek van de bezoeker

De meest toegankelijke oplossing voor het afspelen van geluid is om de bezoeker zelf het geluid te laten starten. Dat kun je doen door een knop of een link te plaatsen waarmee de bezoeker het geluid kan afspelen. Let op de volgende zaken:

  • Geef in de tekst van de knop of link duidelijk aan dat je er een geluid mee kunt afspelen.
  • Als je een knop aanbiedt waarmee het geluid gestart kan worden, bied dan ook een knop om het geluid weer uit te zetten.
  • Je kunt geluid ook aanbieden als een downloadbaar bestand, bijvoorbeeld een mp3-bestand.

Geluid niet langer dan 3 seconden spelen

Wil je bij het laden van een pagina automatisch een geluid laten horen, maar geen knoppen plaatsen om het te stoppen? Dan kun je ervoor kiezen om het geluid niet langer dan 3 seconden te laten spelen. Je hoeft dan niet aan de hieronder genoemde eisen voor het stoppen van geluid te voldoen.

Een manier bieden om automatisch gestart geluid te stoppen

Als een geluid automatisch start en langer dan 3 seconden duurt, dan moet je een mogelijkheid bieden om dit geluid uit of zacht te zetten, bijvoorbeeld met een knop. Let op de volgende zaken:

  • De knop moet zo hoog mogelijk op de pagina staan, ook in de broncode. Op die manier kunnen bezoekers de knop zo snel mogelijk vinden en gebruiken.
  • De knop moet met het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.
  • Op de knop moet een duidelijk label staan dat met de knop het geluid uitgezet kan worden.
  • Als je de bezoeker de mogelijkheid biedt om het volume van het geluid lager te zetten, dan moet dit wel losstaan van de volumeregeling van het systeem dat de bezoeker gebruikt. Met andere woorden: de bezoeker moet alléén het volume van het geluid lager kunnen zetten, afzonderlijk van het volume van zijn computer, tablet of smartphone.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Voor bezoekers die voorleessoftware gebruiken om te navigeren kan geluid dat automatisch begint te spelen erg onhandig zijn. Het geluid kan er namelijk voor zorgen dat de voorleesstem niet meer goed te horen is. Bezoekers die hiervan afhankelijk zijn kunnen de webpagina dan niet meer goed gebruiken.

Bouwer of redacteur?

Zowel de bouwer als de redacteur moet ervoor zorgen dat geluid niet automatisch langer dan 3 seconden speelt, tenzij er mogelijkheden zijn om het geluid uit te zetten.

Technische details

Hoort bij