Maak CAPTCHA’s toegankelijk voor iedereen

CAPTCHA’s zijn raadsels die een bezoeker moet oplossen om te bewijzen dat hij of zij een mens is en geen kwaadwillend computerprogramma. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om spam tegen te gaan bij formulieren. Zorg dat de CAPTCHA toegankelijk is, of voorzien is van een alternatieve variant.

Hoe pas ik dit toe?

Om te voldoen aan deze regel heb je twee opties:

1. Tekstuele CAPTCHA: direct toegankelijk

Gebruik een CAPTCHA die op tekst is gebaseerd. Zo kun je aan een formulier een extra veld toevoegen waarin de bezoeker een eenvoudige vraag moet beantwoorden om aan te tonen dat hij of zij een mens is. Alleen als de vraag goed is beantwoord kan het formulier ingezonden worden. Bij dit soort CAPTCHA’s hoef je geen alternatief te geven, want de vraag kan door iedereen gelezen worden (eventueel met hulptechnologie), en is dus toegankelijk.

2. CAPTCHA gericht op één zintuig: doel beschrijven en alternatief toevoegen

Gebruik je een CAPTCHA die op één bepaald zintuig is gericht, dan moet je op twee dingen letten. Zorg ten eerste dat de CAPTCHA voorzien is van een tekst-alternatief waarin het doel van de CAPTCHA staat beschreven, en uitgelegd wordt hoe de alternatieve versie kan worden gevonden. Voorzie ten tweede in een extra CAPTCHA die een ander zintuig aanspreekt. Heb je bijvoorbeeld al een CAPTCHA waarbij de bezoeker een plaatje van een tekst moet ontcijferen (visueel), dan kun je die aanvullen met een CAPTCHA waarbij naar een audio-fragment geluisterd moet worden (auditief).

Algemene tips

Om CAPTCHA’s zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken kun je daarnaast de volgende tips opvolgen. Deze zijn niet verplicht, maar worden wel aangeraden:

  • Meer dan twee soorten CAPTCHA's aanbieden.
  • De mogelijkheid bieden om contact op te nemen met een medewerker die kan helpen de CAPTCHA te omzeilen.
  • Geen CAPTCHA gebruiken als bezoekers geautoriseerd (ingelogd) zijn.

Voorbeelden

Een alternatief in de vorm van een eenvoudige vraag

Om te controleren of een formulier wordt ingezonden door een bezoeker en niet door een spamprogramma kun je een eenvoudige verplichte vraag toevoegen aan het formulier.

<label for="antispamvraag">Hoeveel is 1 + 3? (verplicht)</label>
<input type="text" id="antispamvraag" />

Om problemen bij bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen kun je zowel het getal 4 als de uitgeschreven variant ‘vier’ toestaan. Als je gebruikmaakt van javascript voor de validatie van het formulier kun je bij een verkeerd antwoord eventueel een suggestie geven als “vul hier ‘4’ in”.

Meer complexe CAPTCHA’s

Er zijn veel verschillende CAPTCHA-systemen ontwikkeld door diverse organisaties die je kunt gebruiken op je website. Bij een aantal zijn alternatieven voor verschillende zintuigen ingebouwd. Niet alle CAPTCHA’s zijn echter even toegankelijk. Het W3C heeft een overzicht van verschillende CAPTCHA-oplossingen gemaakt en per oplossing de voor- en nadelen op het gebied van toegankelijkheid beschreven.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

CAPTCHA’s die gericht zijn op een bepaald zintuig kunnen een onoverkomelijk obstakel vormen voor mensen met een beperking. Een blinde bezoeker kan een formulier dat alleen gebruikmaakt van een visuele CAPTCHA niet inzenden. Met een toegankelijk alternatief voor CAPTCHA’s zorg je dus dat iedereen je website kan gebruiken.

Bouwer of redacteur?

CAPTCHA’s worden meestal door de bouwer van een CMS aan formulieren toegevoegd.

Technische details